Laici a zasvätení katolíckeho apoštolátu mali opäť formačné stretnutie

Laici a zasvätení v Združení katolíckeho apoštolátu (ZKA) sa cez víkend stretli na formačnom stretnutí. Pre pandémiu koronavírusu sa ich tretie stretnutie opäť konalo online. Za bežných okolností sa tieto formačné dni konajú pravidelne raz mesačne v Centre Božieho Milosrdenstva v dome pallotínov v Spišskej Novej Vsi.

Témou formačného dňa bola téma Svätý Vincent Pallotti a chorí. Pripravil a predniesol ju páter Piotr Lasota, SAC, ktorý pôsobí v Michalovciach ako rektor kostola Božského Srdca. Prednáška ponúkla historický pohľad na život svätého Vincenta, jeho službu a starostlivosť o chorých a biednych.

Odzneli v nej aj myšlienky pápeža Benedikta XVI., svedectvo života a utrpenia Jána Pavla II., tiež myšlienka blahoslaveného Carla Acutisa. Ponúkol pohľad na duchovné i telesné utrpenie človeka a zároveň poukázal na postoj služby a  dôstojnej a vďačnej starostlivosti o chorých podľa vzoru svätca Vincenta Pallottiho. 

Druhú prednášku predniesol lektor Tomáš Rusňák, predseda ZKA na Slovensku. Podelil sa s témou V zdravom tele, zdravý duch. Poukázal na dôležitosť starať sa o zdravie integrálne, na duchovnej, duševnej a telesnej úrovni. Odzneli myšlienky a praktické podnety komplexnej starostlivosti o seba či blízkych.

Vychádzal z Božieho Slova, z príkladu Ježiša Krista a jeho starostlivosti o chorých s cieľom umožniť duchovné uzdravenie, ale aj uzdravenie tela a duše človeka. Predstavil aj myšlienky Jána Pavla II., ktorý vnímal človeka ako osobu a stvoreného dobre na Boží obraz, pozvaného žiť v láske a plnosti pre sebadarovanie sa v rôznych povolaniach.

Poukázal na potrebu služby, praktizovania skutkov milosrdenstva, aj podľa vzoru svätého Vincenta Pallottiho. Odzneli tipy na nápravu v oblasti zdravej výživy, ekologického spôsobu života a starostlivosti o Zem, náš domov, ku ktorému pozýva aj pápež František.

Na formačnom dni sa zúčastnilo približne 40 účastníkov, členov ZKA a sympatizantov združenia. Stretnutie malo aj medzinárodný charakter pretože sa ho zúčastnili aj členovia združenia a ich kňazi z Českej republiky. Medzi účastníkmi spoločenstvo tvorili aj zasvätení, kňazi a sestry pallotínky, ktoré pôsobia vo farnosti Smižany.

Podujatím sa vytvoril online priestor na osobné zdieľanie, spoločné uvažovanie nad aktuálnymi témami. Vytvoril sa priestor aj na reflexiu a spoločnú modlitbu. V budúcnosti Združenie ZKA plánuje pokračovať v online formácii, pokiaľ to pandemické opatrenia umožnia nahradiť osobnými stretnutiami.

V ďalšom programe bolo stretnutie Národnej koordinačnej rady ZKA s cieľom prípravy avizovaného Sviatku Božieho Milosrdenstva, informovala Barbora Jarinová.

Zdroj: TK KBS
Foto: archív ZKA