Maľby, ktoré vznikajú na kolenách

Sestra Mary Thomas pobudne hodiny a hodiny na kolenách pri modlitbe. Z jej 83 rokov života 57 rokov žije so Sestrami františkánkami večnej adorácie v americkom Clevelande. Spolu so sestrami sa modlia 24 hodín 7 dní v týždni v klauzúrnej kaplnke zasvätenej Obráteniu sv. Pavla. Sestry v tejto misii nepretržite pokračujú od roku 1921, kedy do Clevelandu prišli.

Sestra Mary Thomas má však aj iný spôsob modlitby, aj keď menej tradičný, a to cez umenie. Nadaná umelkyňa odložila na dlhší čas svoje schopnosti, pretože sa chcela v kláštore sústrediť viac na prehĺbenie svojej viery a na lásku k Bohu. „Bola som spokojná, pretože som začala nový život. Posledných 10 rokov však oceňujem možnosť každý deň sa venovať umeniu, a to aj 5 hodín denne. Pracujem na obraze Panna Mária Najsvätejšej sviatosti a spoločenstvo svätých. Túto nástenná maľbu, ktorá má rozmery 4,8 x 9,1 metrov, si objednala Philadelphská arcidiecéza. Sr. Mary pracuje v kaplnke na hornom pochodí v prostredí, ktoré nepodlieha kláštornej klauzúre. Svetlo slnka preniká cez okná na látku fixovanú na zemi, a sestre Mary Thomas pri maľbe ľavou rukou pomáhajú tiež umelé svetlá.

Sestra o svojom umení hovorí, že túži, aby jej umenie pomohlo ľuďom nájsť Boha a rásť vo viere. „Dnešní ľudia skutočne niečo hľadajú. Potrebujú Boha a hľadajú ho. Večný život znamená veľmi veľa. Cez svoje umenie chcem odovzdať myšlienku, že Ježiš patrí všetkým nám. Miluje každého jedinečným spôsobom a nepretržite,“ vyjadrila sa sr. Mary. „Keď sr. Mary odpovedala na volanie Boha k rehoľnému životu, zanechala sľubnú kariéru a stala sa klauzúrnou sestrou. Je to svätá a radostná sestra,“ povedala Sharon Deitrick, jedna z obdivovateliek tejto sestry a zároveň dobrodinka kláštora.

-msk-