V Ríme sa pripravuje sympózium o exhortácii Amoris laetitia

Sympózium pod názvom Amoris laetitia – nové horizonty pre pastoráciu rodín a zasvätený život sa uskutoční v dňoch 11. – 12. februára 2017 v Ríme. Sympózium ponúka prehĺbenie niektorých tém pastorácie rodín vo svetle exhortácie Amoris laetitia, aby dalo impulz pre rozbeh formácie a konfrontácie aj pre zasvätené osoby, ktoré pôsobia na tomto poli.

Vstupnou témou sympózia bude príspevok Krása rodiny: úvod k čítaniu dokumentu v podaní sr. Daniely Del Gaudio SFI, ktorá je delegátkou pre pastoráciu rodín pri Únii vyšších predstavených ženských reholí Talianska. Účastníkov čakajú aj ďalšie podnetné témy, ktoré vychádzajú zo spomínanej exhortácie a majú napomôcť k lepšiemu čítaniu či pochopeniu  tohto dokumentu, Sympózium je určené pre zodpovedných za pastoráciu rodín na diecéznej úrovni, pre zasvätených, ktorí sa venujú tejto pastorácii a zvlášť sprevádzajú rodiny v krízach a ťažkostiach, aj pre tých, ktorí sa danou témou zaoberajú.

-msk-