Medzi blahoslavených pribudla malá karmelitánka Maria Felicia „Chiquitunga“

V sobotu 23. júna dostala Cirkev v Paraguaji novú blahoslavenú. Karmelitánsku sestru Mariu Feliciu od Sviatostného Ježiša, ktorá zomrela v roku 1959 ako 34–ročná v hlavnom meste Asunción blahorečil kardinál Angelo Amato.

Prefekt Kongregácie pre kauzy svätých kardinál Angelo Amato SDB v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas charakterizoval bosú karmelitánku Mariu Feliciu od Sviatostného Ježiša (1925-1959) týmito slovami:

„Svedkovia hovoria o jej nesmiernej viere – presvedčivej a podmanivej, ktorá akoby vychádzala zo všetkých jej pórov a ktorá sa každý deň prejavovala v jej pohotovej poslušnosti, znamenitej láske k blížnemu, v pokore prosiť o odpustenie za nedostatky, a to svoj vlastné i tých druhých. Čítanie Svätého písma, osobitne Nového zákona, a meditácia nad ním bola výživou a zbraňou jej apoštolátu. Nová blahoslavená sa modlila a obetovala za posväcovanie kňazov. Zanechala nám dokonca akési vademecum o dôležitosti kňaza v Cirkvi:

«Kňaz je priateľom detstva, poradcom mladosti, podporou a pravou rukou rodičov, útechou a povzbudením chorých a invalidov, čestným  hosťom rodín, istotou a garanciou národov a vlasti, pýchou a posilou našej svätej Cirkvi».“

hermanas-carmelitas-llevan-el-cerebro-de-chiquitunga-durante-la-peregrinacion-final-de-la-ceremonia-_860_573_1635590

Sestra Maria Felicia od Sviatostného Ježiša mala prezývku Chiquitunga, vysvetlil kardinál Amato: „Chiquitunga bolo jej domácke zdrobnené meno už odmalička, znamená to doslovne „Maličká“. Avšak v skutočnosti bola veľkou v láske a oddanosti Ježišovi. Pieseň „Všetko ti obetujem, Pane“ bola jej životným programom. V období ťažkých spoločensko-politických nepokojov bola podľa jej slov pripravená zomrieť pre vieru. Bola tiež plná lásky a štedrosti voči marginalizovaným osobám, starým ľuďom, chudobným a chorým. Niektorí svedkovia ju prirovnávajú k Matke Tereze z Kalkaty.“

Zdroj: Vatikán – Zuzana Klimanová
-fc-