Medzi misionármi milosrdenstva sú aj redemptoristi a kapucíni zo Slovenska

Pápež František na Popolcovú stredu vyslal do sveta v závere slávenia liturgie v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne spolu 1071 misionárov milosrdenstva. Prítomných z nich bolo vyše 700, medzi nimi nechýbali ani slovenskí kňazi. Mandát misionárov milosrdenstva dostali aj štyria redemptoristi a traja kapucíni zo Slovenska.
Z Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa dostali mandát o. Michal Zamkovský z Podolínca, o. Peter Hertel z Kostolnej-Záriečia, o. Jozef Mihok z Radvane, ako aj o. František Boldy, ktorý má pôsobisko v Českej republike vo Frýdku-Místku. Spomedzi kapucínov sú misionármi milosrdenstva br. Félix Ján Tkáč a br. Damián Szulowski z Bratislavy a br. Jakubrafael Patay zo Žiliny.
Znak Roku milosrdenstva, ktorým misionári milosrdenstva podľa slov pápeža Františka bezpochyby sú, vníma o. Zamkovský ako novú etapu: „Novú hĺbku, do ktorej sa Boh chce dotknúť, najprv vo mne. Boh chce ešte odkryť tvrdosť srdca, suverenitu a z tejto pozície potom ísť k ľuďom“. Podľa slovenského redemptoristu majú misionári veľký priestor pre realizáciu mandátu prijatého od pápeža práve na poli ľudových misií:
„Ako hovorí Svätý Otec vo svojom liste Misericordiae vultus: ‚prijmite týchto misionárov, ktorých ja vyšlem, prijmite ich, biskupi, spoločenstvá a Cirkev, a otvorte im priestor na hlásanie, hlavne cez ľudové misie‛. A to je zaujímavé, že Svätý Otec vyložene menuje: hlavne cez ľudové misie – a potom cez iné možnosti. Táto služba nie je len o tých fakultách. Často sa hovorí, ktovie, či to použijeme, tie špeciálne fakulty, ale je to skôr o tom byť hlásateľom milosrdenstva, byť svedkom milosrdenstva, aj cez sviatosť zmierenia priniesť do sŕdc ľudí viac milosrdenstva, viac Božej lásky a nádeje“.
Pre menších bratov kapucínov predchádzalo vyslaniu misionárov milosrdenstva mimoriadne stretnutie so Svätým Otcom Františkom pri príležitosti púte relikvií svätých Pátra Pia a Leopolda Mandića. Brat Félix Ján Tkáč, ktorý je členom kapucínskej komunity v Bratislave – Rači pre Vatikánsky rozhlas uviedol: „Svätá omša so Svätým Otcom, hlavne jeho kázeň, lebo Svätého Otca som skoro nevidel, tak bol ďaleko, no to čo hovoril ma povzbudilo, ale zároveň mi to hovorilo z duše. V podstate som sa cítil, že sme so Svätým Otcom na rovnakej vlne. Neviem, čo to presne bude znamenať na Slovensku, ako sa to bude využívať, ale dostali sme mandát rozhrešovať hriechy rezervované Svätému Otcovi“.
Misionárom, ktorí majú za úlohu „ohlasovať radosť z odpustenia“, udelil Svätý Otec právomoc rozhrešovať aj z tzv. „rezervované hriechy“, čo je podľa kánonického práva inak vyhradené len Svätej stolici. Týkajú sa prípadov znesvätenia Eucharistie, fyzického násilia voči osobe pápeža, vysvätenia biskupa bez poverenia pápežom, rozhrešenia spolupáchateľa v hriechu proti 6. prikázaniu Desatora, či priameho porušenia spovedného tajomstva.
Slovenských kapucínov najviac oslovili slová pápeža Františka, keď hovoril o „kapucínskej tradícii, ktorá je tradíciou odpúšťania“. Práve sviatosť zmierenia bola silnou charakteristikou sv. Pátra Pia a sv. Leopolda Mandića: „To je to, čo máte tomuto svetu ukazovať, a čo má Boh požehnať cez vás pre srdcia iných, aby ostatní uvideli i uverili. Teda cez našu pokoru a poníženosť, službu, nie ohlasujúc seba, ale Krista, ktorý vás posiela, máte byť viditeľným znakom Božieho milosrdenstva,“ objasnil brat Damián Szulowski z Bratislavy – Starého mesta a dodal: „Pre mňa to znamená veľké pozvanie k tomu, aby som neposudzoval, ale objímal, ako to robí Boh. To je výzva, ktorú cítim ako vlastnú už dlhé roky, aj v spovednici a učím sa tomu každý deň: veriť a slúžiť, aby Boh bol ten, ktorý sa oslávi, nie ja, ja aby som bol v úzadí, bol svedkom jeho nádherného objatia, zľutovania nado mnou a potom cez radosť nad mojim blížnym“.
Posledným misionárom milosrdenstva z radov menších bratov kapucínov zo Slovenska je brat Jakubrafael Patay zo Žiliny: „Je to veľká výzva, ale je to zároveň aj veľké požehnanie. Tieto dni boli pre mňa veľmi symbolické. Aj práve kvôli tomu, že boli vystavené ostatky sv. Leopolda Mandića a sv. Pátra Pia. Môžem povedať, že títo dvaja svätci stáli od počiatku môjho povolania pri mne. Je to symbolické, že práve títo dvaja svätci sú patrónmi misionárov milosrdenstva. Zároveň bolo pre mňa veľmi povzbudzujúce to, čo povedal Svätý Otec. Zvlášť som cítil to, akoby bol on jedným z nás. Vyzýval nás k pokore, ostať Božími nástrojmi, lebo tu nejde o nás, ale o to, že rovnako aj my sme omilostení hriešnici“.

(Zdroj a foto: RV; -ej-)