Na dvestoročnicu dona Bosca posvätia v Dubnici nad Váhom nový kostol

V nedeľu 16. augusta 2015, kedy uplynie 200 rokov od narodenia svätého Jána Bosca, bude na Slovensku posvätený nový kostol, venovaný tomuto svätcovi. Postavili si ho veriaci v Dubnici nad Váhom, kde rehoľa saleziánov pôsobí už vyše 40 rokov.

„Na jar tohto roku padlo rozhodnutie, že posviacka bude na dvojsté výročie dona Bosca. Bolo to také gesto viery, že to dovtedy dokončíme,“ hovorí salezián kňaz Marián Bielik, správca farnosti v Dubnici nad Váhom. Plány na nový kostol sa zrodili ešte v 90-tych rokoch. Súhlas so stavbou dal vtedy ešte nitriansky biskup kardinál Ján Chryzostom Korec. Dubničanom bolo od začiatku zrejmé, že nový kostol bude zasvätený donovi Boscovi, keďže saleziáni, ktorých on založil ako rehoľu, pôsobia v tomto meste už od roku 1969; najprv slobodne, potom tajne a potom znova slobodne.

So stavbou kostola v Dubnici nad Váhom začali v roku 2012. Základný koncept – kruhový tvar kostola – navrhol Ing. arch. Marián Sitarčík, kompletný projekt vypracoval Ing. arch. Ľubomír Bútora a vnútro kostola stvárnila akad. arch. Mária Sabová. Stavbu si financovali veriaci formou finančných zbierok. Po troch rokoch prác príde žilinský biskup Mons. Tomáš Galis nový kostol posvätiť v nedeľu 16. augusta o 10.00 h dopoludnia.

Pri posviacke kostola bude do oltára umiestnená relikvia svätého Jána Bosca, ktorú získal – zachránil pred komunistami pri zatváraní kláštorov v 50-tych rokoch – už nebohý salezián Bernardín Šipkovský. Ten v Dubnici nad Váhom dlhé roky pôsobil a sám navrhol myšlienku nového chrámu.

Stavba kostola je umiestnená na Hasičskej ulici, na okraji staršieho sídliska a zároveň na začiatku novej štvrte s prevažne rodinnými domami. Pred neveľkým kostolom je vytvorené maličké okrúhle priestranstvo, lemované po obvode niekoľkými stĺpmi. Tento prvok pripomína svätopeterské námestie v Ríme a je tak symbolom jednoty miestnej Cirkvi s Cirkvou vo večnom meste. Hneď vedľa kostola je nové parkovisko.

Posviacka nového chrámu zasväteného donovi Boscovi v Dubnici nad Váhom bude na Slovensku vrcholom osláv dvestoročnice narodenia tohto svätca. Provinciál slovenských saleziánov don Jozef Ižold k tomuto výročiu o Jánovi Boscovi povedal: „On neurobil krok, nepovedal slovo a nepodnikol nič, čo by nesmerovalo k záchrane mládeže. Podľa svojho hesla: Daj mi duše, ostatné si vezmi.“

zdroj: saleziani.sk; – rhsdb –