Mesto Poprad zaplavili rehoľníci, oslávili celosvetový Rok zasväteného života

Mesto Poprad zaplavili rehoľníci a rehoľníčky, zástupcovia prorodinných a prolife organizácií z celého Slovenska. Pod Tatrami sa konala prehliadka povolaní, ktorá bola súčasťou programu Národného stretnutia mládeže P15. Zasvätení na nej oslávili Rok zasväteného života, ktorý vyhlásil pápež František. Táto myšlienka sa po prvý raz uskutočnila na Svetových dňoch mládeže v Toronte (2002). Na Slovensku sa uskutočnila po prvýkrát v roku 2013 na Národnom stretnutí mládeže R13 v Ružomberku. Na Liptove sa predstavilo okolo 250 rehoľníkov. Na P15 boli zástupcovia a zástupkyne 33 ženských a 20 mužských reholí, troch sekulárnych inštitútov a štyroch komunít. Po prvýkrát sa k nim tento rok pripojilo 5 prolife a 9 prorodinných hnutí a organizácií. Spolu vyše 400 ľudí.

„Na EXPE stretli mladí „rehoľníkov naživo – face to face“, zakúsili bohatstvo ich chariziem a objavovali „poklad“ jednotlivých reholí a hnutí cez rôzne aktivity a ich osobné svedectvo, ktoré si pre nich pripravili. Túžime po tom, aby to vzbudilo v mladých radosť zo stretnutia zo živým Kristom – skrze stretnutie s ľudmi, ktorí sa snažia žiť svoje zasvätenie v rehoľnom spoločenstve, ale aj v rodinnom živote v manželstve,“ hovorí sr. Juliana Salašová, koordinátorka EXPA. „Program obohatili športové aktivity a predstavili sa aj prorodinné a pro-life aktivity. Teším sa z toho, že sme ako rehoľníci počas Roka zasväteného života neostali len zatvorení za múrmi kláštora, ale počúvli vsme ýzvu pápeža Františka „vyjsť von a tak prebudiť svet osobným svedectvom o Kristovi,“ dodáva.

Rehoľníci ponúkli všetkým nevšedné zážitky. Verbisti napríklad piekli na mieste húsenice, kapucini pripravili cukrovú vatu. S alegorickým bludiskom sa predstavili dominikáni. Originálne využili prehliadku františkáni, ktorí na námestie priviezli dva kone. Uršulínky si pripravili bazénik s kľúčmi k truhlici od pokladu s myšlienkou. Viacerí rehoľníci do centra relikvie svätých, napríklad saleziáni mali relikviu sv. Jána Bosca. Milosrdní bratia hrali s mladými kalčeto. Originálne si zvolili svoje predstavenie sestry Congregatio Jesu, ktorým mohli záujemcovia písať na habity, čo podľa nich znamená pravda, spravodlivosť a sloboda. Nechýbali tisícky plagátov a propagačných materiálov o samotných reholiach, kongregáciách, prorodinných a prolife inštitúciách z celého Slovenska.

Organizátori Svetových dní mládeže zaradili tzv. Vocations Expo po prvýkrát do programu v roku 2002 v Toronte. Expo pavilón počas týždňa navštívilo denne okolo 55-tisíc mladých ľudí. V roku 2008 v Sydney bolo jedným z hlavných bodov programu, pričom bránami expo pavilónu prešlo priemerne 2 500 pútnikov každú hodinu. Počas SDM v Madride, ktorá sa konala v roku 2011, sa prezentácia povolaní uskutočnila v parku v centre mesta. Pútnici mohli spoznať približne 60 rehoľných kongregácií a hnutí z celého sveta. K dispozícii bola pre mladých aj rehoľná kaviareň s názvom Coffee house. Išlo o miesto, kde hrala hudba, mladí si mohli vypočuť svedectvá zasvätených či adorovať Eucharistického Krista alebo pristúpiť k sviatosti zmierenia. Nechýbala ani skutočná kaviareň.

Na Slovensku pôsobí okolo 43 ženských a 30 mužských reholí, ktoré majú svojich rehoľníkov v 446 rehoľných komunitách od východu po západ Slovenska.
Komunikačný tím P15; – ml-