Mestské misie v Bardejove

Po desiatich rokoch sa redemptoristi vrátili na misie do Bardejova. Od 20. do 28. septembra v Bardejove pracovali pátri Michal Zamkovský, Martin Zanovit, Martin Macko, Peter Hertel, František Boldy, Martin Huk a Peter Slobodník. Pomáhali aj pátri Pavol Tomko z Michaloviec, Bystrík Letavay a Ján Zoričák z Gaboltova a Rastislav Dluhý z Bratislavy. Do týchto misií boli teda zapojení členovia všetkých šiestich domov Bratislavskej viceprovincie, ako aj z domu vo Frýdku-Místku a z Michaloviec.
Tím P. Michala Zamkovského viedol misijný program v Bazilike svätého Egídia, tím P. Martina Huka pôsobil v Kostole Svätej rodiny na sídlisku Vinbarg a misijná skupina P. Petra Hertela misijne pracovala v Kostole Svätého kríža v Bardejovských Kúpeľoch. Obnovu manželských sľubov si počas misií vykonalo 306 párov (z toho 216 v bazilike, 60 na Vinbragu a 30 v Bardejovských Kúpeľoch).
Do misií sa aktívne zapojili aj študenti – bohoslovci Peter Kvetan, Marek Novák a František Skonc. V teréne nechýbali ani laickí misionári z Gaboltova, zo spoločenstiev Rieka života, Dom Júdov a Marana Tha. V pondelok 22. 9. boli tri programy na ZŠ Pod Vinbargom. Na programe participovali mladí z Gaboltova a z Rieky života pod vedením Jozefa Greša. V utorok boli naši bohoslovci s Riekou života na Hotelovej akadémii, kde mali 2 programy s výbornou atmosférou. Potom na Spojenej škole mali ďalšie 2 programy, z toho jeden pre Rómov. V stredu viedli program na ZŠ bl. Zefirína (na Poštárke). Boli tam dva programy pre prvý stupeň. Škola je čisto rómska a deti výborne spolupracovali. Poznali dokonca mnohé piesne, čo je dôkazom dobrej práce s týmito deťmi na škole. Vo štvrtok boli na Prvej ZŠ dva programy pre starších žiakov. Na oboch programoch bolo vyše 200 žiakov. Napriek obavám z veľkosti skupín a tiež z prítomností žiakov moslimského vierovyznania bola na program pozitívna odozva. Paralelne s Riekou života viedli misijné programy na iných školách laici zo Sabinova a Prešova (spoločenstvo Dom Júdov a Marana Tha). V utorok mali 4 programy pre Základnú školu s materskou školou Pod Vinbargom. Na každom programe bolo okolo 90 žiakov. V stredu viedli program pre Cirkevnú spojenú školu sv. Egídia. Na programe boli prítomní žiaci 9. ročníka a žiaci 1. až 4. ročníka gymnázia, spolu približne 150 žiakov. Vo štvrtok boli 4 programy na Cirkevnej spojenej škole sv. Egídia. Na každom bolo približne 70 žiakov.
Pekný a živý bol tiež spoločný program pre mladých v telocvični Hotelovej akadémie v piatok večer. Kňazom sme ponúkli program formácie pre mladých cez kurz Objav Krista.
V nedeľu 28. 9. bola o 15:00 hodine v bazilike svätá omša pre všetky tri farnosti mesta. V preplnenom chráme sa dal vnímať silný duchovný náboj. Nádherné spevy o Kristovom víťazstve vliali novú nádej veriacim niesť každodenný kríž. Po svätej omši sme sa všetci, kňazi i misionári, stretli na fare a zhodnotili priebeh misií i podelili tiež duchovnou radosťou.
Fotografie z misií nájdete na: riekazivota.sk

-rd-