Misionársky kongres redemptoristov

6. a 7. októbra sa na Motyčkách uskutoční misionársky kongres redemptoristov a laických misionárov pri komunitách redemptoristov. Nápĺňou kongresu je modlitba, reflexia nad misijnou prácou, plánovanie a vzájomné povzbudenie. 

Po kongrese sa uskutoční stretnutie predstavených všetkých komunít.

-rd-