Miluješ ma viac ako títo?

Skúsme si predstaviť, že by sa rozhovor medzi Ježišom a Petrom, ktorý sa po zázračnom rybolove odohral na brehu Tiberiadského jazera, udial pri poslednej večeri a Ježiš by sa opýtal Petra, či ho miluje. Čo by mu Peter odpovedal? Pravdepodobne by s nadšením povedal, že Ježiša miluje viac než ostatní, a bez rozpakov by dodal: „Aj život položím za teba“ (Jn 13, 39).

Keď sa Ježiš na brehu Tiberiadského mora Petra pýtal, či ho miluje viac ako ostatní apoštoli, Peter nehovorí Ježišovi: „Áno, milujem ťa viac ako ostatní,“ ale s pokorou vyznáva: „Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád.“ Pri poslednej večeri sa Peter cítil byť lepší než ostatní apoštoli: veď vravel, že keby Ježiša ostatní opustili, on nie… aj svoj život položí za Ježiša… Dobre vieme, ako to dopadlo…

Peter zistil, že nie je taký dokonalý, ako si dosiaľ myslel. Mieril vysoko, no nakoniec skončil s nohami na pleciach a slzami v očiach… Peter si uvedomil, že miluje Ježiša, ale chabo. No, Ježiš miloval nielen milovaného učeníka (Jn 21, 20), ale aj Lazára a jeho sestry (Jn 11, 3), vlastne všetkých: „Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov“ (Jn 15, 13). Ježiš miloval aj Petra a jeho lásku k nemu nenarušilo ani Petrovo zlyhanie. Ježiš stále miluje Petra aj v tomto osudnom okamihu na brehu Tiberiadského mora. Dobre vie, že v Petrovi aj napriek jeho krehkosti je niečo silné a krásne: pravdivosť, priznanie si viny, ľútosť, ochota zmeniť sa… a na tom môže stavať svoju Cirkev. A tak Ježiš na brehu Tiberiadského jazera vkladá do Petra svoju dôveru a zveruje mu svoje stádo. Vyznačuje ho svojou mimoriadnou priazňou. Peter pozná svoju krehkosť, a preto bude mať dosť pochopenia aj pre krehkosť iných a môže im byť v ich krehkosti oporou.

Takpovediac Petrov pád ho nakoniec, paradoxne, urobil lepším človekom. Teraz si nenamýšľa, že je lepší od iných, ale jednoznačne je lepší, než bol pred pár dňami, keď sa vystatoval svojou ochotou za Ježiša položiť aj svoj život.

Odteraz nehovorí, že položí svoj život za Ježiša a za jeho ovce, lebo vie o svojich hraniciach a vie, že pre Ježišovo ovce bude robiť to najlepšie, čo vie a dokáže. Peter už nie je mužom vystatovačných slov, ale skôr mužom realistického pohľadu na seba a iných. A raz, keď to bude potrebné, položí svoj život za Ježiša a jeho ovce.

Čo Petrovi dopomohlo k tejto zmene? Z jeho strany to bolo priznanie si viny, zdravá sebakritika, ľútosť a ochota k zmene. Z Ježišovej strany dôvera, milosrdenstvo a láska, ktoré Petrovi prejavil na brehu Tiberiadského mora a ktoré Petra urobili schopným s rovnakou láskou a milosrdenstvom sa starať o Ježišovo stádo.

Patrik Vnučko, dominikán