Začiatkom júna bude vyhlásený za svätého rehoľník, ktorý žil aj v kláštore v Podolínci

Pápež František vyhlási zakladateľa rehoľnej spoločnosti kňazov mariánov, P. Stanisława Papcyńského, za svätého. Urobí tak počas slávnosti na Námestí Svätého Petra 5. júna o 10:00. Tento rehoľník do roku 1650 žil a študoval v piaristickom kláštore v Podolínci.

Provinciálny predstavený rehoľnej spoločnosti kňazov mariánov, P. Paweł Naumowicz zdôraznil, že je významné, že svätorečenie sa uskutoční práve v Roku milosrdenstva: “To zariadila prozreteľnosť,  pretože tento svätec za svojho života konal veľa diel milosrdenstva a povzbudzoval aj druhých, aby ho prejavovali nielen živým, ale aj zosnulým.”
Blahoslavený mal vízie očistcového ohňa a duší, ktoré v ňom trpia. Svojich spolubratov žiadal, aby sa ustavične modlili za zosnulých. “Milosrdenstvo P. Papczyňského pokrývalo celý život človeka: od chvíle, keď je ešte v Božích plánoch po zjednotenie sa duše s Bohom vo večnosti. Preto ho za svojho patróna považujú manželia, ktorí túžia po počatí, rodičia očakávajúci narodenie dieťaťa, ale tiež ľudia, ktorí sa modlia za duše zosnulých,” zdôraznil P. Paweł Naumowicz.
P. Stanisław Papcyňski, zakladateľ spoločnosti kňazov mariánov sa narodil v r. 1631 v poľskom meste Podegrodzie. Ako mladý vstúpil k piaristom. Po šestnástich rokoch odišiel z rehole a v. r. 1673 založil rehoľnú spoločnosť, ktorej úlohou bolo šíriť úctu k Nepoškvrnenému Počatiu, modliť sa za zosnulých a pracovať vo farnostiach. Pracoval ako pastier a vychovávateľ vo Varšave. Zomrel v povesti svätosti 17. septembra  1701 v obci Góra Kalwarii pri Varšave. Tam sa nachádza aj jeho hrob. 16. septembra 2007 bol blahorečený.
P. Papczynski je patrónom nenarodených detí a rodičov túžiacich po potomstve.
Zdroj: www.cssr.sk; -rd-