Pápež mladým jezuitom: Komunikujte s Bohom i ľuďmi ako sv. Peter Favre

Identita jezuitov a nezamestnanosť mladých – tieto témy dominovali stretnutiu pápeža Františka s mladými jezuitmi, ktorých prijal v sále Auly Pavla VI. včera 1. augusta pred generálnou audienciou. Približne 30-člennú skupinu tvorili účastníci stretnutia Európskych jezuitov vo formácii (European Jesuits in formation – EJIF), ktoré prebieha od 28. júla do 20. augusta v Ríme.

Mladých jezuitov sprevádzal predseda jezuitskej Konferencie európskych provinciálov Franck Janin SJ, spolu s delegátmi jezuitov zodpovednými za formáciu v Európe. Pápež František reagoval na jeho slová o zjednotení formácie jezuitov, ktoré vyslovil v úvode stretnutia:

„Rozosmialo ma, keď kňaz hovoril o zjednotení pastorácie jezuitov. Ja som rozumel, že ide o zjednotenie duší a sŕdc jezuitov, a nie spôsobov, pretože ak sa toto stane, Spoločnosť Ježišova skončí. Hovorievalo sa, že prvou úlohou pátra generála bolo „pásť jezuitov“, a niekto povedal: „Áno, ale je to ako pásť ropuchy“ – jedna je tu, druhá tam… Je to však pekné, pretože to chce veľkú slobodu, bez slobody nemožno byť jezuitom. A chce to aj veľkú poslušnosť voči pastierovi, ktorý musí mať veľký dar rozlišovania, aby dovolil každému z týchto „ropúch“ vybrať si to, čo cíti, že Pán od neho žiada. Toto je originalita Spoločnosti: jednota s veľkou rozmanitosťou.“

Odvaha ísť na periférie a križovatky

Svätý Otec citoval slová pápeža Pavla VI., ktorý sa pri príležitosti 32. generálnej kongregácie jezuitov vyslovil, že „jezuita je tam, kde sa križujú idey, problémy a výzvy“.  Mladým rehoľníkom odporúčal čítať tento historický príhovor, pričom vysvetlil:

„Pre Spoločnosť Ježišovu to bolo ťažké obdobie, no blahoslavený Pavol VI. začína svoj príhovor takto: „Prečo pochybujete? Je to chvíľa pochybností? To nie! Odvahu!“ A chcel by som to prepojiť s ďalším príhovorom, nie však od pápeža, ale od generálneho predstaveného Pedra Arrupeho – bola to jeho „labutia pieseň“ v utečeneckom tábore v Thajsku. (…) Prejav predniesol pred odletom a [v Ríme] na letisku Fiumicino pristál už s mozgovou príhodou. Bola to jeho posledná kázeň, jeho testament.

V týchto dvoch príhovoroch je rámec toho, čo dnes Spoločnosť Ježišova musí robiť: nabrať odvahu, ísť na periférie, na križovatky myšlienok, problémov, misie… To je testament Arrupeho, „labutia pieseň“, modlitba. Byť jezuitom si vyžaduje odvahu. Neznamená to, že jezuita by mal byť neopatrný či prismelý, to nie. Treba však mať odvahu. Odvaha je Božou milosťou, je to tá pavlovská parézia (priamosť)… A je tiež treba pevné kolená na modlitbu. Myslím, že v týchto dvoch príhovoroch budete mať inšpiráciu ísť tam, kam vám v srdci napovie Duch Svätý.“

Vzor komunikácie sv. Peter Favre

Mladí jezuiti sa na svojom formačnom stretnutí v Ríme zaoberajú najmä témami mladých ľudí a komunikácie. Ako vzor komunikovania Svätý Otec uviedol svätého jezuitu, ktorého spomienku si pripomíname dnes, 2. augusta. Je to sv. Peter Favre:

„Mne sa veľmi páči komunikačná metóda sv. Petra Favra. Áno, Favre komunikoval a nechával komunikovať aj ostatných. Prečítajte si jeho denník (Memoriale) – je to monument komunikácie, a to ako vnútornej s Pánom, tak aj tej vonkajšej, s ľuďmi.“ „Vyprosujte si od neho milosť naučiť sa komunikovať,“ dodal na záver stretnutia pápež František.

Mladí ľudia a nezamestnanosť

Jeden z mladých jezuitov sa Svätému Otcovi zveril s tým, že ako rehoľník, ktorý má o prácu vždy postarané, má v rámci komunikácie ťažkosti stotožniť sa s problémom nezamestnanosti, ktorý sužuje mladých ľudí. Pápež František reagoval:

„Toto je možno jeden z najakútnejších a najbolestnejších problémov mladých ľudí, pretože zasahuje práve srdce človeka. Človek, ktorý nemá prácu, sa cíti byť bez dôstojnosti. (…) Keď vidím a keď vidíme mnohých mladých bez práce, mali by sme si položiť otázku: prečo? (…)

Centrálne miesto zaujíma svet financií. Toto miesto by však mal zaujímať človek: muž a žena. Myslím, že dnes je toto veľký hriech proti ľudskej dôstojnosti: vysunúť ju preč z jej centrálneho miesta.

Keď som minulý rok hovoril s jednou vedúcou Medzinárodného menového fondu, povedala mi, že mala túžbu vytvoriť dialóg medzi ekonómiou, humanizmom a spiritualitou. Povedala mi: „Podarilo sa mi to. Potom som sa nadchla a chcela som tak urobiť aj medzi finančníctvom, humanizmom a spiritualitou. A nepodarilo sa mi to, pretože ekonómia, aj tá trhová, sa dá otvoriť k sociálne trhovej ekonomike, ako o to žiadal Ján Pavol II. Naopak, finančníctvo toho nie je schopné, pretože finančníctvo nemôžeš uchopiť, je prchavé.“

Na závažnosť nezamestnanosti mladých poukazujú aj vysoké štatistiky samovrážd tejto generácie, skonštatoval pápež, pričom dodal:

„Samovraždy, závislosti a pridávanie sa k teroristickým skupinám sú tri možnosti, ktoré majú dnes mladí ľudia, keď niet práce. Dôležité je však toto: chápať problém mladých, dať im pocítiť, že im rozumieme, a toto znamená komunikovať s nimi. A potom sa je treba dať do práce na vyriešenie tohto problému. Problém má riešenie, avšak treba nájsť spôsob, je treba nájsť prorocké slovo, je treba ľudský dôvtip, je treba robiť mnoho vecí, zašpiniť si ruky.“

Stretnutia európskych jezuitov vo formácii EJIF sa konajú každoročne. Minulý rok sa podobne stretli v Libanone a ich ústrednou témou boli utečenci.

 

Zuzana Klimanová – Vatikán
Foto: Stefano Spaziani