Kurz ikonopisectva pre jezuitských novicov

Po roku sa jezuitskí novici opäť zúčastnili kurzu písania ikon. Trlenská vila, ktorá sa nachádza neďaleko dedinky Vlkolínec, sa tak stala ikonopiseckým ateliérom. Kurz sa konal v dňoch od 18. do 29. januára 2015 pod vedením pátra Juraja Dufku SJ a pod technicko-umeleckým dohľadom pani Janky Wágnerovej.

S očakávaniami pred kurzom ako aj s jeho samotným priebehom sa podelil novic Jaroslav Šofránko: „Šiesti z nás už na kurze písania ikon boli, no pre dvoch spolu so sóciom novicov to bolo po prvýkrát. Všetci sme sa tešili, že sa naučíme nové veci, budeme mať možnosť zmeny štandardného programu a dosiahneme (dúfajúc) hmatateľný výsledok, ktorým budeme môcť urobiť niekomu radosť. Väčšina chlapcov si už nejakú dobu pred kurzom vybrala vlastnú predlohu na písanie ikon, a preto ich mali celkom dobre naštudované. Spektrum ikon bolo naozaj veľmi široké, od tradičnej Vladimírskej Panny Márie cez Svätú rodinu až po Rublevovu Svätú Trojicu. Naši nováčikovia, aj keď boli spočiatku neistí, čo sa deje a čo bude nasledovať, sa rozbehli veľmi rýchlo a vôbec nebolo poznať ich ročný hendikep. Prvých pár dní okrem tradičného duchovného programu novici písali 6,5 hodín čistého času denne, ale s pribúdajúcimi dňami sa tento čas predlžoval a posledné tri dni nebol desaťhodinový „písací“ čas výnimkou. Po relatívne pomalšom rozbehu sme tak museli s utekajúcim časom „preradiť“ na vyššiu rýchlosť, ale nakoniec sme všetci boli schopní dokončiť svoju ikonu vo vymedzenom čase. Musíme však priznať, že bez výrazného poradenstva pani Janky a pátra Juraja by výsledok nebol taký krásny.“

Kurz ikonopisectva ukončili novici 29. januára, a predsa im niečo chýbalo. Dňa 12. februára navštívil noviciát gréckokatolícky biskup vladyka Milan Lach SJ, ktorý ikony po večernej svätej omši požehnal a dal výklad tým, ktorí mali o to záujem. Celú svätú omšu boli novicmi napísané ikony na obetnom stole a na hlavnom oltári. Dnes môžu tieto diela plniť poslanie, na ktoré boli vytvorené, a to vtiahnuť človeka k prehĺbeniu vedomia, že Boh nie je niekde mimo našu realitu, ale že je nám blízky, je prítomný v našom, mojom, tvojom živote, lebo ikonu chápeme ako okno do duchovného sveta.

-jš,ms-

foto: P. Martin Halčák, jezuita