Modlitbová reťaz v Kongregácii milosrdných sestier Sv. kríža

Rok zasväteného života je aj pre nás – Milosrdné sestry Svätého kríža – vzácnou príležitosťou, aby sme ďakovali za dar povolania ako jednotlivci, ale aj spoločne ako provincia.

Od 7. februára do 2. marca 2015 sa naša provincia zapojila do Modlitbovej reťaze, ktorá prepája nielen  všetky „rôznorodé“ rehoľné komunity na Slovensku; ale prepojila aj všetky naše „vlastné“ komunity, ktorých máme na Slovensku 21 a 2 v Rumunsku. Denne sa každá komunita spoločne modlievala rovnakú modlitbu na tento úmysel a okrem toho si sestry na jednotlivých miestach svojej apoštolskej činnosti rôznymi spôsobmi duchovne spestrili tento čas skladania ohniviek do Modlitbovej reťaze.

Práve v tomto čase sme si v sobotu 21.2.2015 pripomenuli aj vzácne jubileum: 150 rokov od príchodu prvých krížových sestier na územie dnešného Slovenska, nuž sme aj túto slávnosť duchovne zapojili do Modlitbovej reťaze. Cez 60 sestier sa zišlo v Zlatých Moravciach, aby sme spoločne ďakovali Bohu za všetky dary a dobrodenia slávením sv. omše, ktorú celebroval Mons. Viliam Judák, nitriansky diecézny biskup.

Pred sv. omšou sme mali polhodinový duchovný program, kde v tomto Roku zasväteného života sme poukázali na jeho hodnotu a zmysel. Predniesli sme Bohu vďaku za svedectvo našich sestier a vyprosovali sme požehnanie pre všetkých Bohu zasvätených, ale aj tých, ktorí nám na tejto ceste akýmkoľvek spôsobom pomáhajú.

sr. Šebastiana Tuptová SCSC