Modlitebná kampaň COVID-19 – výzva predsedu CHARIS

Drahí priatelia,

kresťania po celom svete sa mobilizujú, aby sa prihovárali za ukončenie pandémie spôsobenej koronavírusom. Svätý Otec na tento úmysel slávil 11. marca o 19.00 hod. svätú omšu a celý svet zveril pod ochranu Božej matky.

Aj CHARIS spustila celosvetovú modlitebnú kampaň, prosiac všetkých členov Obnovy vo svete, aby sa prihovárali za ukončenie pandémie, za uzdravenie chorých a za záchranu duší tých, ktorí tejto chorobe podľahli.

Ježiš uzdravoval chorých mocou Ducha Svätého. Aj my všetci sa obráťme na toho istého Ducha, nech sme z ktorejkoľvek krajiny, nech patríme ku ktorejkoľvek vetve Obnovy. Zjednoťme sa v modlitbách, aby sme sa mohli prihovárať jedným hlasom ako prúd milosti, ktorým Obnova je.

Pripomíname vám, že každý deň až do ukončenia pandémie sa modlíme turíčnu sekvenciu, v ktorej sa Cirkev modlí za uzdravenie chorých, spolu s tromi Zdravasmi. Na tento úmysel sa tiež možno postiť.

Prosme s dôverou, aby Duch Svätý zostúpil na náš zranený svet a zjavil nežnosť Otca každému, kto trpí. S pápežom Františkom prosíme Máriu, aby svoj ochranný plášť rozprestrela na všetkých ľudí.

Pozývam vás, aby ste rozširovali túto modlitebnú výzvu, ako je to len možné, a už teraz ďakujem všetkým, ktorí sa k tejto príhovornej modlitbe už pripojili a ktorí sa k nej ešte pripoja.

Zjednotený v modlitbe,
Jean-Luc Moens
predseda CHARIS

Turíčna sekvencia

Duchu Svätý, príď z neba
a vyšli nám zo seba
žiaru svetla pravého.

Príď k nám, Otče chudobných,
Darca darov sľúbených,
svetlo srdca bôľneho.

Tešiteľ si najlepší,
ó, hosť duše najsladší,
ty sladké občerstvenie.

V práci si poľahčenie,
v sparne si ovlaženie,
v plači si potešenie.

Svetlo oblažujúce,
naplň myseľ aj srdce
ľudu tebe verného.

Bez pomocnej milosti
človek žije v hriešnosti,
nie je v ňom nič dobrého.

Očisť, čo je skalené,
zavlaž, čo je znavené,
uzdrav, čo je zranené.

Ohni, čo je stŕpnuté,
zohrej, čo je skrehnuté,
naprav, čo je zblúdené.

Daruj svojim veriacim,
s dôverou ťa prosiacim,
svätú milosť sedmorú.

Daj za čnosti odmenu,
daj smrť dobrú, blaženú,
daj nám radosť trvalú.
Amen.