Momentálne priority a recept na spokojnosť

Mám na teba otázku, ktorá na prvý pohľad nesúvisí s dnešným evanjeliom, a predsa ti ju dnes položím: Ako často rozjímaš o tom, čo urobil pre teba Ježiš? Tušíš, prečo asi sa to pýtam?

V prvom rade preto, lebo táto otázka zaznela v mojom srdci, keď som meditovala nad dnešnými čítaniami. V druhom rade preto, lebo súvisí s dnešným Božím slovom viac, ako si myslíš.

Ty aj ja nosíme vo svojom srdci mnohoraké túžby a snažíme sa ich rôznym spôsobom naplniť. Tá „čierna diera“ v našom vnútri nás dennodenne mučí a my sa stávame, vedome i nevedome, jej otrokmi. Zlý sa krúti okolo nás a podľa mnícha Evargia nám zakaždým podsúva tri základné pokušenia (bol im vystavený aj sám náš Spasiteľ): obžerstvo, túžbu po majetku a márnu slávu. Všetky iné nezriadené túžby podľa Evargia pochádzajú práve z týchto troch. Podľahli sme im natoľko, že sa stali nepovšimnutou súčasťou našej každodennosti. Spokojný, jedlom stále naplnený žalúdok; zbytočnosťami a rôznymi novinkami prepchaté izby; o márnej sláve ani nehovorím. Ruku na srdce – tá predsa často býva ukrytá aj v službe blížnym.

Jakub a Ján zanechali všetko a ochotne išli za Ježišom. No neuplynulo veľa času a namiesto toho, aby sa svojho majstra seriózne pýtali: „Pane, čo máme robiť, aby sme získali večný život?“, prichádzajú s naliehaním: „Učiteľ, chceme, aby si nám (TY) splnil, o čo ťa (MY) poprosíme.“

Hm, trochu pomýlené, nezdá sa ti? A čo ty: aké sú momentálne tvoje priority? O čo si dnes, včera prosil/a Ježiša? (Ak už čítaš tieto zamyslenia, daj si námahu odpovedať na to.)

Nemysli si, že niečo v duchovnom živote dosiahneš, ak budeš nasledovať vlastné túžby. Skús radšej  počúvnuť rady starých skúsených mníchov. Ponor sa do rozjímania nad Ježišovým životom a smrťou, až tvoje srdce premožené jeho láskou od úžasu vykríkne: „Milosti Pánovej plná je zem.“ Svojím pôstom daj Bohu príležitosť, aby ťa „v čase hladu nakŕmil“, a vychutnáš si nebývalú duchovnú hostinu. Vystav sa dobrovoľne nedostatku v akejkoľvek forme, nauč sa každý deň reálne a konkrétne zriekať svojho ja. Nie z donútenia okolnosťami, ale tak zo srdca, z lásky k Ježišovi. A zažiješ, ako „Pánovo oko bdie nad tými, čo sa ho boja, nad tými, čo v jeho milosrdenstvo dúfajú“. Nauč sa pristupovať k Ježišovi – „trónu milosti“ nie s požiadavkami, ale s odovzdanosťou a dôverou a nájdeš milosť a pomoc v pravom čase.

Martina Ledecká OSsR, Kežmarok
Foto: Barbora Jarinová