Rehoľníci sa školili ako byť užitoční v médiách

Užitočnosť a použiteľnosť rehoľníkov v médiách boli témou školenia ON LINE 5 zasvätených v Žiline.

Tretí októbrový víkend sa stretlo 27 ľudí, zo 16 ženských a troch mužských reholí spolu s dvomi laikmi, aby sa naučili písať články, stáť za i pred kamerou, fotografovať, vedieť fotku upraviť a spravovať webové stránky. „Charakterizovala by som to ako stretnutie rehoľníkov, ktorí túžia v mediálnom svete byť úspešnejší, dávať svedectvo aj prostredníctvom médií,“ zhodnotila jedna z účastníčok, saleziánka Anna Bartošová.

Podstatnou časťou sobotného programu školenia bola práca v skupinách, ktoré si účastníci predtým vybrali z ponuky workshopov. Učili sa v nich vďaka školiteľom Vladimírovi Škutovi pri fotografii, Františkovi Tokarčíkovi pri webe, Pavlovi Dzivému pri videu a Pavlovi Rábarovi pri správach. „Prihlásila som sa na workshop fotografie, lebo mám tri roky zrkadlovku a ešte s ňou neviem úplne narábať. Verila som, že sa dozviem viac o nastaveniach, ktoré potrebuje fotograf ovládať,“ povedala sestra Dalmácia z Kongregácie sestier služobníčok Panny Márie.

Hosťami večernej diskusie boli manželia Jarošovci už roky pracujúci v mediálnej oblasti a bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko, ktorý porozprával o tom, ako začal tvoriť videá a pohybovať sa medzi mladými v mediálnom svete.

Sestra Františka, usporiadateľka stretnutia, sa na záver vyjadrila k celkovému priebehu: „Po mediálnom školení sme pripravení reagovať a ochotní deliť sa. Verím, že nás bude v médiách viac vidieť. To by malo byť ovocím tohto školenia – byť použiteľní zasvätení.“

Organizátorom podujatia bol časopis Zasvätený život, ktorý zastrešujú konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku a ktorý ON LINE 5 ponúkol do vlastných radov už piatykrát.

Dagmara Čepelová FMA
Foto: Vladimír Škuta