Mons. Dávid Tencer OFM Cap. prijal biskupskú vysviacku

Nový biskup Reykjavíku, 52-ročný slovenský kapucín Mons. Dávid Tencer prijal 31. októbra v Reykjavíku biskupské svätenie. V Katedrále Krista Kráľa v Reykjavíku bol jeho svätiteľom bývalý reykjavícky biskup Mons. Peter Bürcher, spolusvätiteľmi boli apoštolský nuncius na Islande Józef Henryk Nowacki a žilinský biskup Mons. Tomáš Galis. Na vysviacke sa zúčastnilo takmer sto rodákov zo Slovenska.

Ako biskupské heslo si Mons. Tencer zvolil slová „Gaudium et Spes“ – Radosť a nádej. „Nejdem byť biskup katolíkov, ale katolícky biskup a to je veľký rozdiel, lebo to, že som katolícky biskup znamená, že mám na zreteli tých, ktorí chcú, ale aj tých, ktorí nechcú, mám sa modliť aj za tých, ktorí tu len bývajú a vôbec nič nevedia o Pánu Bohu, teda zahŕňa to tých, ktorí sú na území Islandu, lebo to je moja diecéza,“ povedal Mons. Dávid Tencer.

K prioritám v službe biskupa sa Mons. Tencer vyjadril:  Tie ešte nemám celkom jasné, ale viac menej mi napadá ako prvé a dôležité, okrem toho osobného – dostať sa do neba a spasiť svoju dušu a duše mne zverených ľudí – starať sa o mojich kňazov, lebo to sú moji bratia a najbližší spolupracovníci, a starať sa aj o nové povolania, lebo ich tu potrebujeme ako soľ. Prosím všetkých čitateľov, aby sa za mňa modlili, lebo to veľmi potrebujem a ja s radosťou každému jednému z nich chcem aj touto cestou požehnať.

Mons. Dávid Tencer OFM Cap. sa narodil 18. mája 1963 v Novej Bani a teologické štúdiá ukončil na CMBF v Bratislave. Za kňaza bol vysvätený 15. júna 1986, pričom bol inkardinovaný do diecézy Banská Bystrica. Následne pôsobil štyri roky ako kaplán. V roku 1990 vstúpil do slovenskej provincie kapucínov. Po noviciáte pokračoval v štúdiách v Ríme, kde v roku 1994 dosiahol licenciát z teológie. 28. augusta 1994 zložil rehoľné sľuby. Pôsobil ako farár v Holíči, v r. 1996 založil v Hriňovej nový kláštor ako miesto na formáciu kapucínskych postulantov a do roku 2002 bol jeho rektorom, od r. 2003 bol predstaveným kláštora v Žiline. V roku 2004 odišiel na Island, aby sa venoval misiám a priviedol tam kapucínov. Začal ako vikár v kostole Stella Maris v Reykjavíku a následne sa stal farárom vo farnosti S. Þórlákur v Reyðarfjörðure.

Reykjavícka diecéza, založená pred 47 rokmi, je jedinou katolíckou diecézou na Islande. Na ostrove s 320-tisícovou populáciou žije roztrúsených 13 000 katolíkov, čo predstavuje 3,5 percenta. V rámci škandinávskych krajín je to najväčšie percento katolíkov. Prvá evanjelizácia ostrova sa datuje do 10. storočia.

Katolícka cirkev na Islande je mladá, dynamická a rastúca, je tam desaťkrát viac krstov ako pohrebov. Dôležitou udalosťou pre krajinu bola návšteva pápeža Jána Pavla II. v r. 1989. V roku 2014 na 25. výročie jeho návštevy biskup Bürcher zasvätil nový kostol a novú farnosť v rozsiahlom regióne Keflavík sv. Jánovi Pavlovi II. V roku 2013 bolo na Islande publikované prvé vydanie Rímskeho misála v islandskom jazyku a odvtedy sa používa vo všetkých tamojších farnostiach. Reykjavícky biskup je členom Škandinávskej biskupskej konferencie.

Zdroj: TK KBS