Motu proprio pápeža Františka o zodpovednosti biskupov za ochranu mladistvých

Pápež František formou apoštolského listu potvrdil nevyhnutnosť bdelej starostlivosti biskupov o ochranu mladistvých a zraniteľných dospelých pred sexuálnym zneužívaním. V dnes vydanom motu proprio s názvom „Ako láskavá matka“ (tal. Come una madre amorevole) Svätý Otec stanovuje aplikačnú procedúru k už existujúcim zákonom Kódexu kánonického práva a obdobne Kódexu práva východných cirkví o uvoľnení biskupa z cirkevného úradu pre tzv. „závažné prípady“.

V novom motu proprio pápež František špecifikuje: „… tzv. «závažné prípady» zahŕňajú nedbalosť biskupov vo vykonávaní ich úradu, osobitne vzhľadom na prípady sexuálnych zneužití spáchaných na mladistvých a na zraniteľných dospelých, o ktorých hovorí motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela  promulgované sv. Jánom Pavlom II. a doplnené mojím milovaným predchodcom Benediktom XVI.“

Svätý Otec v dokumente stanovuje procedúru pre postup príslušnej kongregácie Rímskej kúrie pri vyšetrovaní spomenutých závažných prípadov až po formu pozbavenia úradu po preukázanom vážnom zanedbaní zo strany biskupa. Posledné slovo si vyhradzuje sám pápež po porade s kolégiom právnikov.

Normy stanovené v Apoštolskom liste motu proprio „Ako láskavá matka“  sa okrem biskupov latinského obradu a východných eparchov vzťahujú aj na vyšších predstavených rehoľných inštitútov. Ako vysvetlil hovorca Svätej stolice P. Federico Lombardi, kompetentnými v rámci Rímskej kúrie na riešenie týchto prípadov je podľa okolností  jedno zo štyroch dikastérií: Kongregácia pre biskupov, Kongregácia pre evanjelizáciu národov, Kongregácia pre východné cirkvi alebo Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života. Do riešenia týchto prípadov nevstupuje Kongregácia pre náuku viery, pretože sa neriešia samotné delikty zneužívania, ale zanedbanie povinností úradu.

Zdroj: RV -jb-