Pápež František kanonizoval Stanislava Papczyńského a Máriu A. Hesselbladovú

Pápež František dnes na Námestí sv. Petra v Ríme za hojnej účasti veriacich vyhlásil dvoch nových svätých. Sú nimi poľský rehoľný kňaz sv. Stanislav Papczyński (1631-1701), zakladateľ rehole mariánov a švédska rehoľníčka sv. Mária Alžbeta Hesselbladová (1870-1957), obnoviteľka Rádu sv. Brigity.

Žiadosť o zaradenie oboch osobností do celocirkevného katalógu svätých predložil v úvode obradu prefekt Kongregácie pre kauzy svätých kardinál Angelo Amato SDB v sprievode dvoch postulátorov svätorečenia. Po slávnostnom výroku Svätého Otca vystavili relikviáre nových svätých.

Svätý Otec vo svojej homílii vychádzal z liturgických čítaní 10. nedele v cezročnom období, pričom sa sústredil na ústrednú udalosť viery, víťazstvo Boha nad bolesťou a smrťou. Tajomstvo Kristovho utrpenia a vzkriesenia ukázal v súvise so životom každého jednotlivého kresťana, keď pripomenul výzvu Božieho slova „neutiecť od kríža, ale zaostať tam, ako to urobila Panenská Matka, ktorá trpiac spolu s Ježišom získala milosť dúfať napriek všetkej nádeji. Toto bola aj skúsenosť Stanislava od Ježiša a Márie a Márie Alžbety Hesselbladovej, ktorí sú dnes vyhlásení za svätých: zostali vnútorne spojení s Ježišovým utrpením a prejavuje sa v nich moc jeho zmŕtvychvstania.“

Pápež František ďalej poukázal na biblické príklady prejavu milosrdnej lásky u proroka Eliáša, ktorý prinavrátil život synovi vdovy zo Sarepty, a na plné zjavenie Božej milosrdnej lásky v Ježišovi, ktoré badať v jeho postoji pri vzkriesení syna Naimskej vdovy. Upozornil na kľúčové slová pri zachraňujúcom konaní Boha: «Daj mi tvojho syna!» (1 Kr 17,19) a «Neplač!» (Lk 7,13)

(Plné znenie homílie bude doplnené)

Medzi koncelebrujúcimi 40 kardinálmi a troma desiatkami biskupov nechýbali krakovský arcibiskup kardinál Stanisław Dziwisz a štokholmský diecézny biskup Anders Arborelius. Na slávnosti bola prítomná aj luteránska biskupka Uppsaly Antje Jackelenová. Oficiálne delegácie krajín pôvodu nových svätých viedli poľský prezident Andrzej Duda a švédska ministerka kultúry Alice Bah Kuhnkeová.

Sv. Stanislav od Ježiša a Márie, vlastným menom Jan Papczyński sa narodil v roku 1631 v obci Podegrodzie pri južnej hranici Poľska, len 10 km na sever od Červeného Kláštora. Pôvodne bol rehoľným kňazom piaristom, neskôr založil rehoľný inštitút kňazov Mariánov Nepoškvrneného Počatia Panny Márie. Vo Varšave sa preslávil ako profesor rétoriky, kazateľ, duchovný vodca a spovedník, ako aj autor viacerých kníh duchovného obsahu. Zomrel v roku 1701 v Poľsku. Za blahoslaveného ho vyhlásil pápež Benedikt XVI. v roku 2007.

Sv. Mária Alžbeta Hesselbladová sa narodila vo Švédsku v roku 1870 v luteránskej rodine. Ako 18-ročná emigrovala do Ameriky, kde 16 rokov slúžila ako ošetrovateľka v Rooseveltovej nemocnici v New Yorku. V kontakte s ľudským utrpením sa utvrdzovala v duchovnom povolaní a v túžbe po jednote Cirkvi sa pod vedením jezuitského kňaza oboznamovala s katolíckym učením, pričom prijala podmienečný krst. Od roku 1904 žila v Ríme v dome sv. Brigity Švédskej a s povolením pápeža sv. Pia X. začala nosiť rehoľný habit sestier sv. Brigity. V roku 1911 obnovila Rád Najsvätejšieho Spasiteľa sv. Brigity pre podmienky novej doby. Zanietene pracovala pre zjednotenie cirkvi Švédska s Rímom a usídlila sestry sv. Brigity v rodnom Švédsku. Počas Druhej svetovej vojny poskytla úkryt mnohým Židom. Zomrela v roku 1957 v Ríme. V roku 2000 ju blahorečil sv. Ján Pavol II.

zdroj: RV -jb-