Na kapitule Školských sestier de Notre Dame zvolili novú provinciálku

V dňoch od 6. do 12. júla 2015 sa konala v Novom Meste n/V provinciálna kapitula Kongregácie Školských sestier de Notre Dame v duchu hesla „Milosť byť notredamkou v súčasnom svete“. Sestry hodnotili uplynulé obdobie života provincie. Na zasadnutí revidovali víziu duchovného i komunitného života, apoštolátu a pastorácie povolaní. Zároveň si vytýčili nové úlohy na nasledujúce obdobie. Prítomné delegátky boli informované o misii v Kazachstane, o práci v Duchovnej rodine p. G. Schneidra a o Združení detí a mládeže NODAM. V posledný deň kapituly sa uskutočnila voľba nového provinciálneho vedenia. Novou provinciálkou sa stala sr. M. Metoda Piatničková. Svoj úrad prevezme 15. augusta 2015.

Zdroj: sestrynd.stranka.info