Na Lukovom dvore ponúkajú kurzy na leto

Prinášame vám prehľad kurzov, ktoré plánujeme uskutočniť v mesiacoch jún, júl a august 2021 v Duchovnom centre Lukov dvor alebo online formou. Stručnú osnovu kurzov nájdete nižšie, ich úplný popis v priloženom dokumente, alebo na webovej stránke www.misionari.sk/courses .

KURZY V DUCHOVNOM CENTRE LUKOV DVOR

TRIEZVY ŽIVOT
24.06. – 27.06.2021  (prihlásiť)
Duchovné cvičenia pre závislých (alkohol, cigarety a iné závislosti). Program je určený aj pre tých, ktorí chcú pomáhať. Na tieto cvičenia sa prihlasuje telefonicky alebo emailom priamo tým, ktorí ich vedú. Ak sa chcete prihlásiť na tieto cvičenia, môžete to urobiť prostredníctvom nasledovných kontaktov: Rudolf Depeš – 0918 266 070

(NE) DOBROVOĽNE SLOBODNÝ
09.07 – 11.07.2021 (prihlásiť)

Život v slobodnom stave, či už je dôsledkom slobodného rozhodnutia alebo dôsledkom rozličných životných okolností, so sebou prináša viaceré špecifické výzvy. Veriaci človek neraz počúva o nutnosti rozhodnúť sa pre založenie rodiny alebo duchovné povolanie, pričom tretia možnosť je neraz vnímaná ako nežiadúca, či dokonca stigmatizujúca.

NENÁSILNÁ KOMUNIKÁCIA II.
09.07. – 11.07.2021 (prihlásiť)
Víkend II. je určený pre tých, ktorí už absolvovali víkend Nenásilnej komunikácie I. Pokračovanie kurzu je zamerané na praktické osvojenie si nadobudnutých poznatkov. Je možné prihlásiť sa a prísť opakovane na viaceré víkendy, keďže témy sú v každom z termínov rozličné.

DUCHOVNÉ CVIČENIA VEDENÉ INDIVIDUÁLNE
12.07. – 18.07.2021 (prihlásiť)  

Duchovné cvičenia prebiehajú v tichu, bez prednášok. Každý sa denne stretá s exercitantom v osobnom rozhovore, ktorý vychádza z rozjímania nad Božím Slovom. Je to aj príležitosť venovať sa otázkam, ktoré sú pre účastníka dôležité.

TÝŽDEŇ TANEČNEJ MEDITÁCIE
22.07 – 28.07.2021 (prihlásiť)

Naše telo je prostriedkom, ktorým môžeme vyjadriť to, čo prežívame vnútri: emócie, lásku, svetlo alebo temnotu, čistotu či nečistotu, dobro i zlo, ktoré je vnútri človeka. Môžeme ním vyjadriť aj prítomnosť Boha v nás. To je podstatou duchovného tanca. V Týždni tanečnej meditácie je modlitba tancom súčasťou duchovných cvičení podľa sv. Ignáca z Loyoly. Nie je potrebná predchádzajúca tanečná príprava, len radosť z tanca.

PROBLÉMY PRI ZÁVISLOSTIACH
23.07 – 25.07.2021 (prihlásiť)

Anonymní alkoholici (od r.1935), komunita Cenacolo matky Elvíry (od r. 1983) i mnohé iné príklady ukazujú, že pre oslobodenie sa od drogových závislostí môže byť kľúčovým duchovný aspekt, ktorý veda prehliada. Víkend je určený tým, ktorých takto komplexne poňatá téma závislosti osloví osobne lebo sú veriaci; alebo ich trápi v súvislosti s ľuďmi im blízkymi.

ZATIAHNI NA HLBINU
10.08 – 13.08.2021 (prihlásiť)

Žijeme v dobe, ktorá miluje povrchnosť. Povrchné názory, povrchné vzdelávanie, povrchné vzťahy, povrchnú zábavu… žiaľ, aj povrchnú vieru. Téma bude o ceste na hlbinu vzťahov k sebe, k druhým, k Bohu.

IDENTITA ŽENY
26.08 – 29.08.2021 (prihlásiť)
Žiť spiritualitu ženy – realizovať svoje ženstvo – je cestou, na ktorú je pozvaná každá z nás. Vnútorný pohľad ženy na svoju podstatu, jej prijatie a uskutočňovanie, je proces do ktorého žena neustále vrastá a je ním sýtená. Duchovné cvičenia poskytujú možnosť, ako sa otvoriť pre svoje ženstvo. Duchovné cvičenia sú metódou javiacou sa ako cesta, ktorá je rozdelená do 6. etáp. Preto odporúčame zúčastniť sa každej etapy, keďže na seba nadväzujú.

ONLINE KURZY: Vaše odozvy na online kurzy sú pozitívne a preto sme sa v nich rozhodli pokračovať. Kurzy prebiehajú prednáškovou formou, možná je aj diskusia. Po prihlásení na kurz dostanete emailom link, ktorý vám umožní prihlásiť sa v danom čase. Viac informácii ku každému kurzu v prílohe.

KRÍZA AKO ŠANCA
11.06. – 13.06.2021  (prihlásiť)
V živote človeka prichádzajú chvíle, kedy sa ocitá „na hrane“, prežíva bezmocnosť a vnútorný zmätok… Cieľom programu je možnosť nakrátko sa zastaviť a získať nadhľad nad aktuálnou ťaživou situáciou z perspektívy psychológie, ktorá rešpektuje spirituálny rozmer človeka.

PSYCHOLOGICKÉ VEČERY Z LUKOVHO DVORA – séria webinárov – jednorazových prednášok (prinášame prehľad až do novembra).
18.06.2021 – 18.30 hod. – Rozum a srdce: ako zvládať emócie
17.09.2021 – 18.30 hod. – Depresia: keď život bolí…
22.10.2021 – 18.30 hod. – Obsedantno – kompulzívna porucha a problém škrupulozity
18.11.2021 – 18.30 hod. – Rany, ktoré sa nehoja: trauma
Pozrieť na stránke a prihlásiť sa

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

Tím Duchovného centra Lukov dvor
www.misionari.sk
Tel:
+421 944 354 884

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *