Na mieste internačného kláštora v Beckove sa v sobotu konala spomienková slávnosť

Minulý rok pripravovali v Beckove školské sestry de Notre Dame spomienkovú slávnosť pri príležitosti 70. výročia snahy komunistického režimu o likvidáciu rehoľného života na Slovensku. Keďže sa kvôli nepriaznivej epidemiologickej situácii nepodarilo spomienku na Akciu R a udalosti z roku 1950 uskutočniť, pripomenuli si to tento rok v sobotu 28. augusta 2021.

Školské sestry de Notre Dame z Nového Mesta nad Váhom boli vyvezené 30. augusta 1950 do sústreďovacieho františkánskeho kláštora v Beckove. Z toho dôvodu sa spomienková slávnosť konala na tom istom mieste, kde boli sústredené. Začala sa modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva a adoráciou vo františkánskom kostole. Riaditeľka Štátneho archívu v Trnave PhDr. Júlia Ragačová pripomenula udalosti z roku 1950, zvlášť Akciu R – zrušenie ženských kláštorov. Potom nasledovala svätá omša a agapé v kláštore sestier v Beckove. Dnes žijú už len dve školské sestry, ktoré boli vtedy internované. Mnohé sú už na večnosti, preto sa na záver slávnosti konal ružencový sprievod na cintorín s modlitbou za povolania.

„Všetkým sestrám, ktoré prešli veľkým utrpením a zostali verné reholi, dnes vďačíme za naše povolania. Nechceme zabudnúť na minulosť, aby sme si vedeli vážiť prítomnosť a boli vďačné Bohu za dar zasväteného života,“ vyjadrili svoju vďačnosť školské sestry de Notre Dame.  

Sr. Auxilia Matlová, ŠSND
Foto: sr. Kristína Chytrová, ŠSND