Naplánujte a pripravte aj u vás modlitbové stretnutie za obete obchodovania s ľuďmi

Na sviatok svätej Jozefíny Bakhity 8. februára 2018 sa už štvrtýkrát bude konať v Bratislave Modlitbové stretnutie za obete obchodovania s ľuďmi, ktoré bude sprevádzané spevmi z Taizé. Slovenská katolícka charita pozýva aj ostatné farnosti a spoločenstvá zorganizovať u nich modlitbové stretnutie kedykoľvek v týždni okolo sviatku tejto svätej otrokyne zo Sudánu.

Zatiaľ sú naplánované modlitbové stretnutia paralelne dňa 8. februára v Bratislave, Prešove, Banskej Bystrici, Nitre, Dolnom Kubíne, Zákamennom a Dudinciach. V priebehu týždňa okolo tohto dátumu budú prebiehať modlitby aj v ďalších mestách: v Rimavskej Sobote, Humennom, Trnave, Beckove, Pezinku.

Vo svojich farnostiach či komunitách môžete pripraviť podobné stretnutie aj z materiálov, ktoré ponúkajú organizátori. Nájdete v nich informácie a inšpirácie, ale aj priebeh modlitieb za obete obchodovania, ktorý budú používať tento rok v Bratislave. Na požiadanie zašlú aj ďalšie materiály ako napríklad letáky, modlitebné obrázky sv. Bakhity, DVD „Na Boží obraz“ a film „IVAN“ . Tiež ponúkajú možnosť inštalovať výstavu fotografií obetí obchodovania.

Medzinárodný deň modlitby za obete obchodovania s ľuďmi je iniciatívou Svätého Otca Františka, ktorého túžbou je, aby sa modlitba za obete rozšírila do všetkých miest a regiónov. Slovenská katolícka charita sa touto formou chce pripojiť k modlitbovým aktivitám, ktoré prebiehajú po celom svete a modliť sa konkrétne aj za ich klientov – za ženy, mužov a deti, ktoré boli vykorisťovaní a ktorým pomáhajú postaviť sa opäť na nohy v rámci projektu Stop obchodovaniu s ľuďmi už od roku 2008.

-fc-