Pripravme sa na príchod relikvií Ľudovíta a Zélie Martinovcov na Slovensko

Fraternita Jeruzalem pozýva zasvätených zapojiť sa od 1. februára 2018 do 60-dňovej modlitbovej prípravy pred príchodom relikvií sv. Ľudovíta a Zélie Martinovcov. Na Slovensko prídu 2. apríla a budú tu nasledujúce dva týždne, do 14. apríla 2018.

Len pred dvoma rokmi putovali Slovenskom koncom Roka zasväteného života (10. – 24. januára 2016) relikvie ich dcéry, sv. Terézie z Lisieux.

Svätí manželia Martinovci pri hľadaní svojho povolania túžili najprv vstúpiť do rehole, no okolnosti ich nasmerovali na cestu manželstva, z ktorého vzišlo niekoľko rehoľných povolaní. V súčasnosti prebieha proces blahorečenia ďalšej ich dcéry Leonie, sestry z Rehole Navštívenia Panny Márie.

Spoznať týchto prvých svätorečených manželov môžete aj prostredníctvom knihy Heléne Monginovej Ľudovít a Zélia Martinoví – rodičia sv. Terézie z Lisieux, po ceste k obyčajnej svätosti.

-fc-