Nasledovanie sv. Terézie aj cez tábor v Terezíne

V krakovskom kláštore bosých karmelitánok vo veku nedožitých 96 rokov si Pán 2. januára povolal na večnosť sestru Annu Magdalénu Schwarzovú, ktorá bola významnou postavou podzemnej Cirkvi, väzenkyňou nacistického i komunistického režimu. Je nositeľkou Rádu Tomáša Garrigua Masaryka (2010) a ďalších českých štátnych ocenení.

Narodila sa 14. marca 1921 v pražskej židovskej rodine, ktorá sa už nehlásila k svojim náboženským koreňom. Všetky ich deti boli pokrstené a vychovávané v katolíckej viere. Nina, ako ju volali, prežila ako dospievajúce dievča hlboké obrátenie a v roku 1939 požiadala o vstup na Karmel v Prahe, ale pre jej židovský pôvod, nedávnu konverziu a mladý vek bol jej vstup odložený. V roku 1941 bola s celou rodinou deportovaná do Terezína. Po vojne sa stala postulantkou bosých karmelitánok, starala sa o chorú matku a študovala na univerzite francúzštinu a angličtinu.

Keď napokon vstúpila v roku 1948 do Karmelu, krátko nato komunistický režim zrušil v Československu všetky rehoľné rády a aj ona ako novicka bola prepustená. Pôsobila teda v podzemnej Cirkvi, kvôli čomu ju v roku 1953 zatkla štátna bezpečnosť. Bola odsúdená na jedenásť rokov väzenia (z čoho si odsedela šesť). Potom pracovala ako robotníčka a neskôr ako prekladateľka. Výrazne však pôsobila zvlášť v českom samizdate. V roku 1976 odišla na dôchodok. O rok neskôr jej štátne úrady prekvapivo dovolili vycestovať do zahraničia (v nádeji, že emigruje). Nina však kontaktovala rímske vedenie Rádu karmelitánov, kde jej uznali nedokončený noviciát z roku 1948 a bola pripustená k rehoľným sľubom. Zložila ich v roku 1980 v Krakove, kde prijala rehoľné meno Magdaléna. Ale až o päť rokov neskôr jej štátne úrady dovolili legálne sa vysťahovať do Poľska, kde bolo aj za komunistickej vlády možné žiť komunitný rehoľný život.

Rozhovor s ňou môžete nájsť na: Katolícky týdenník

-fc-