Naučte sa vstúpiť do kontemplácie metódou modlitby súhlasu (Centering prayer)

V kresťanskej tradícii je kontemplatívna modlitba považovaná za Boží dar. Je to otvorenie mysle i srdca – celej našej bytosti – Bohu. Tých, ktorí sa chcú zoznámiť s metódou modlitby súhlasu pozývame na ZOOM stretnutie v sobotu 25. apríla 2020 od 10:00 do 16:00. Modlitbovým stretnutím sprevádza Teresie Viera Hašanová (Contemplative Outreach).

Modlitba súhlasu je metóda, ktorá má uľahčiť prehlbovanie kontemplatívnej modlitby tým, že pripravuje naše schopnosti, aby tento dar dokázali prijať. Je to pokus ponúknuť staršie učenie v aktualizovanej podobe. Modlitba súhlasu nemá nahradiť iné druhy modlitby, skôr má na ne vrhnúť nové svetlo a prehĺbiť ich zmysel. Je to zároveň vzťah s Bohom i disciplína, ktorá tento vzťah posilňuje.

Vychádza z Ježišovho výroku: „Ale keď sa ty ideš modliť, vojdi do svojej izby, zatvor za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.“ (Mt 6,6). Inšpiruje sa tiež spismi veľkých postáv: Ján Kassián, František Saleský, Terézia z Avily, Ján od Kríža, Terézia z Lisieux.

Prihláste sa do štvrtka 23. 4. 2020 na duchovneaktivity@centrumsalvator.sk.

Finančný príspevok na toto stretnutie je dobrovoľný, po vašom emailovom nahlásení vám zašleme program a číslo účtu, kde môžete dobrovoľne finančne prispieť.

S prianím pekných veľkonočných radostných dní

za Centrum Salvator sr. Gracia