Žena v Novom zákone. Teologické večery v Košiciach

Hosťami 4. teologického večera v akademickom roku 2019/2020 boli biblickí teológovia: Dr. Juraj Feník S.T.D., ktorý je pedagógom Katolíckej univerzity v Ružomberku – Teologickej fakulty v Košiciach a sr. Monika Golianová, FMA. Moderátorkou diskusie bola sr. Hermana Jaroslava Matláková, SVMS, zástupkyňa šéfredaktora časopisu Verbum. Hostia v diskusii priblížili pohľad biblickej teológie na ženy, ktoré sa spomínajú v evanjeliách a v Pavlových listoch.

O teologických večeroch

Aktuálny ročník Teologických večerov na Teologickej fakulte KU, so sídlom v Košiciach, organizuje Teologická fakulta v spolupráci s košickým UPC. Tento ročník však nie je premiérou tohto podujatia. Koncept Teologických večerov vznikol pred štyrmi rokmi v Prešove vďaka námetu teológa Dr. Pavla Hraboveckého S.T.D., ktorý v spolupráci s prešovským Univerzitným pastoračným centrom zorganizoval dva úspešné ročníky tohto podujatia. Toto jedinečné podujatie má formát moderovanej diskusie na zaujímavé populárne ako aj odborné témy z oblasti teológie, práva či morálky. Teologické večery sú ponukou pre mladých, ako aj pre širokú verejnosť, ktorá hľadá odpovede na mnohé súčasné otázky. Aj preto sa do diskusie vždy môžu zapojiť diváci a položiť pozvanému odborníkovi svoje otázky.