Nepríjemné prekvapenie?

V tých dňoch, po onom súžení, slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoj jas, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa budú chvieť. Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať na oblakoch s veľkou mocou a slávou.

Pozri  Mk 13, 24 – 32

Podľa Ježišových slov ľudia uvidia prichádzať Syna človeka s veľkou mocou a slávou vtedy, keď sa zatmie slnko a mesiac prestane svietiť, hviezdy budú padať z neba a hviezdny svet sa zachveje. Zdá sa, že keď je všetko na svojom mieste a nebeské telesá v pravidelnom rytme odmeriavajú čas všedným dňom, ľudia nie sú schopní sústrediť sa na nenápadnú blízkosť Syna človeka a vnímať jeho tichú prítomnosť. Nie je v našom živote často tak, že keď sa všetko darí podľa našich plánov, sotva si spomenieme na Pána? Keď sa však zachveje to, na čom sme stavali svoju stabilitu, potom voláme k Synovi človeka, aby prejavil svoju moc – najlepšie tak, ako to práve potrebujeme.

Ak je príchod Syna človeka pre nás mimoriadnou udalosťou, s ktorou bežne vôbec nepočítame, nie div, že predpoveď o „tých dňoch“ v nás vzbudzuje strach a obavy. No ak vedomie jeho stálej blízkosti neustále napĺňa naše všedné dni útechou a istotou, potom nie je ani jeho definitívny príchod s veľkou mocou a slávou ničím šokujúcim.

A čomu nás môže naučiť figovník? Každoročne reaguje na príchod leta tým, že ožije, nalieva sa miazgou a nasadí nové listy. K tomu, aby sa prebudil, nepotrebuje špeciálne efekty. Sám od seba je vnímavý na nenápadný a postupný nástup leta. Keď nastane čas letných horúčav, už je pripravený. Nehrozí mu, že mu silné slnečné lúče spália krehké výhonky, ktoré práve prekvapené vykukli z ospalých konárov. Leto nie je preň hrozbou, ale časom, na ktorý sa pripravoval.

Podobne to je s človekom, ktorý je neustále nastavený na vnímanie nenápadnej a tichej prítomnosti Syna človeka uprostred všedných dní. Nezameriava svoju pozornosť na špeciálne efekty, ale spolieha sa na Pánove slová, ktoré nepominú. Keď nastanú mimoriadne udalosti, je pripravený. Definitívny príchod Syna človeka nie je preňho nepríjemným prekvapením, ale naplnením jeho očakávaní.

Anna Mátiková, pavlínka