Nie veľa – všetko…

„Ježiš naňho pozrel s láskou a povedal mu: ‚Jedno ti ešte chýba. Choď, predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!‘ On pri tomto slove zosmutnel a odišiel zarmútený, lebo mal veľký majetok.“

Stál zoči-voči Bohu. Chcel za každú cenu niečo urobiť pre svoju spásu. Vraj to bol bohatý mladík. Jeho odpoveď ohľadom zachovávania prikázaní je priam trúfalá. Ale Ježiš ho svojou požiadavkou vytrháva zo zdanlivej dokonalosti. Ide hlbšie, hovorí: „Jedno ti ešte chýba. Choď, predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!“

Ježiš je príliš náročný, ale môže si to dovoliť, lebo naňho pozrel s láskou. Láska Boha predchádza každý náš krok k nemu, každé chcenie, každé rozhodovanie… Do tohto momentu by sme azda celkom radi zaujali miesto v dialógu s Ježišom. Možno už nie sme mladí, ale plameň horlivosti prvých rokov ešte celkom nevyhasol. Máme čoraz „lepšie“ nápady, čo by sme mohli pre Boha urobiť, ako zabojovať o Božie kráľovstvo. Azda by sme nedočkavo striehli na moment, aby sme sa pochválili, že zachovávame všetko, čo sme sľubovali. A Ježiš by sa s rovnakou láskou zahľadel aj na nás a pripomenul, čo nám ešte chýba… Čo by nasledovalo potom?

Ktosi poznamenal, že Ježiš nechce veľa – on chce VŠETKO! To bol kameň úrazu, na ktorom sa rozbilo šťastie bohatého človeka z evanjelia. Zosmutnel a odišiel zarmútený. Veľké bohatstvo sa stalo jeho chudobou. Veľmi rýchlo sa nadšenie a radosť z vydareného života premenila na smútok, ktorý ho vzdialil od Ježiša.

Reakcia učeníkov je podobná – pochybujú, či je vôbec možné to, k čomu Ježiš pozýva. Jeho pohľad ostáva pohľadom lásky aj vtedy, keď stojíme pred vlastnou nemožnosťou a nerátame s jeho všemohúcnosťou.

Peter ako jeden z nás, ktorý to skúsil a vykročil za Kristom, prezrádza otázku, ktorá drieme v ľudskom srdci – …a čo z toho? Obklopený pohľadom Kristovej lásky dostáva odpoveď – stonásobne viac… a večný život!

Ježiš hľadí aj na teba s láskou. Chce celé tvoje srdce. Je žiarlivým Ženíchom, ktorý neznesie, aby miesto v tvojom srdci zaujal niekto alebo niečo okrem neho. Nečaká na tvoj výkon ani štatistiku úspechov a pádov, čaká na tvoje prázdne dlane, slobodné srdce – otvorené, aby ti ich mohol naplniť sebou samým. Aby ti nechýbal Jediný, poklad a radosť  tvojej duše!

S. Lucia OSsR
Foto: Kaťa Berešová FMA