Slovenský preklad smernice „Nové víno do nových mechov“

Smernica Nové víno do nových mechov – zasvätený život po Druhom vatikánskom koncile a dosiaľ otvorené výzvy, ktorá vyšla v januári 2017, sa vďaka prekladu verbistu Jána Kušníra dostáva aj medzi slovenských zasvätených.

Tento dokument odpovedá na výzvy, ktorým čelia tí, ktorí chcú odpovedať na pápežovu výzvu obnoviť Cirkev obnovou rehoľných spoločenstiev. Tieto smernice sú výsledkom toho, čo vyšlo najavo na plenárnom zasadnutí Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života na tému „Nové víno do nových mechov. Zasvätený život po päťdesiatich rokoch od vydania Lumen Gentium a Perfectae caritatis“ v roku 2014 a v následnej reflexii z rôznych stretnutí, na ktoré boli pozývaní zasvätení do Ríma v Roku zasväteného života.

Text si môžete stiahnuť tu: Nové víno do nových mechov.

-fc-