Nové formy zasväteného života sa stretli v Ríme

Vo Večnom meste sa v dňoch 13. – 15. júna konalo medzinárodné stretnutie inštitútov patriacich k takzvaným novým formám zasväteného života. V poradí už piaty ročník iniciatívy nesie tému: „Vytváranie ciest: zasvätenie a štádiá života v nových formách zasväteného života“.

Na stretnutí so 130 účastníkmi z 22 krajín Afriky, Severnej i Južnej Ameriky, Ázie a Európy sa zúčastnili zástupcovia inštitútov či tzv. cirkevných rodín, ktoré vznikli v kontexte Druhého vatikánskeho koncilu a ktoré sa odlišujú od rehoľných inštitúcií i sekulárnych inštitútov.

Hlavným cieľom stretnutia bolo prehĺbenie spoločných aspektov života spomínaných inštitútov a asociácií pápežského či diecézneho práva, ktoré už sú schválené ako inštitúty zasväteného života, prípadne sú v procese schvaľovania.

V úvodný deň stretnutia vo štvrtok 13. júna vystúpili s príspevkami podsekretár Kongregácie pre katolícku výchovu P. Friedrich Bechina FSO i predstavitelia niektorých inštitútov patriacich k novým formám zasväteného života: predseda inštitútu Misionári Identes páter Jesús Fernandez, medzinárodná predsedníčka Duchovnej rodiny Das Werk Margarete Binderová či hlavný predstavený komunity Verbum Dei P. Rodrigo Carrizo.

Trojdňové stretnutie uzavrel svojím príspevkom sekretár Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života Mons. José Rodríguez Carballo OFM.

Zdroj: RV, zk

1 komentáre k "Nové formy zasväteného života sa stretli v Ríme"

  1. -Dokedy sa budeme modliť iba za kňazské a rehoľné povolania? Zvyk. Vzniklo toľko nových foriem, a to nielen hnutí a komunít bez prísnejších záväzkov, ale aj sekulárne inštitúty, inštitúty apoštolského života, zasvätené panny. Počula som na viacerých miestach modliť sa za d u ch o v n é p o v o l a n i a , čo podľa mňa zbližuje Cirkev ako rodinu.
    Podobne je to s požehnaniami na primíciách. Biskupi, kňazi, rodičia, rehoľníci…..snáď ešte chorí a deti a nakoniec ostatní.