Nové komunity v Katolíckej cirkvi boli témou kolokvia v Badíne

Nové komunity v Katolíckej cirkvi, evanjelizácia a misijná činnosť. O týchto témach sa v stredu 25. októbra diskutovalo v Kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne. Práve nové komunity mnohých ľudí priťahujú k Cirkvi. Na druhej strane ich pôsobenie vyvoláva viaceré otázky. Cieľom Konferencie biskupov Slovenska je o tejto téme otvorene diskutovať.

Kolokvium nadviazalo na vlaňajšie s názvom Nové komunity v Katolíckej cirkvi: Nad dokumentom Iuvenescit Ecclesia. Moderoval ho hovorca KBS Martin Kramara. Úvodný príhovor predniesol predseda Rady pre mládež a univerzity KBS Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup. O potrebe a prostriedkoch evanjelizácie v Katolíckej cirkvi na Slovensku hovoril generálny vikár Nitrianskej diecézy Peter Brodek. Tému Evanjelizačná činnosť nových komunít na Slovensku predstavil Richard Vašečka. Medzi prítomnými nechýbal spišský biskup Mons. Štefan Sečka.

Podľa výkonného sekretára KBS Antona Ziolkovského impulzom pre vznik tohto typu stretnutí bol list Kongregácie pre náuku viery, zaslaný v roku 2016 biskupom Katolíckej cirkvi – o vzťahu medzi hierarchickými a charizmatickými darmi pre život a poslanie Cirkvi Iuvenescit Ecclesia. „Svätý Otec František hovorí, že tieto komunity sú veľkým prínosom pre Cirkev. Ak by nás malo niečo trápiť, tak je to práve to, že okolo nás je veľa ľudí, ktorí nepoznajú vieru v Ježiša Krista,“ povedal Ziolkovský.

Bratislavský arcibiskup metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský uviedol, že v Cirkvi je evanjelizácia potrebná neustále. „Každá doba, každá generácia, každý jednotlivec za seba potrebuje byť evanjelizovaný vlastnou snahou aj s pomocou svojich priateľov, blízkych,“ zdôraznil arcibiskup.

Evanjelizačnú činnosť nových komunít predstavil Richard Vašečka zo spoločenstva Nový Jeruzalem. „Tie nové komunity vlastne vznikli z Božieho povolania a Ducha Svätého. No a dnes sme hovorili o tom, ako to posúvať dopredu, aby to bolo viac prepojené s činnosťou celej Cirkvi, s činnosťou farnosti, diecézy,“ dodal Vašečka.

Medzi známe podujatia Cirkvi pre mládež patrí projekt Godzone. Július Slovák sa spolu so svojím tímom sústreďuje na evanjelizáciu v reči mladých. „Evanjelizačný impulz je základným impulzom ku ceste, ktorá potom následne musí byť sprevádzaná pastoráciou a následnou formáciou,“ uviedol Slovák.

Podujatie vyvrcholilo po programe v diskusných skupinkách svätou omšou, ktorú celebroval bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský a homíliu predniesol jeho pomocný biskup Mons. Jozef Haľko.

TK KBS, RL; ml; mk
-fc-