Nový biskup v Passau z radov rehoľníkov

ANS/Vatikán­­– Svätý Otec vymenoval dňa 4. apríla 2014 nového biskupa Passau (Nemecko). Je ním salezián Stefan Oster, ktorý doteraz pôsobil ako profesor dogmatiky v Benediktbeuerne. V rámci Nemeckej biskupskej konferencie bude druhým biskupom – rehoľníkom.

Stefan Oster SDB sa narodil 3. júna 1965 v Ambergu v diecéze Regensburg. Od roku 1984 do roku 1986 sa venoval štúdiu zameranom na prácu novinového a rozhlasového redaktora, čo aj využil v praxi. Od roku 1988 začal študovať filozofiu, históriu a náboženské vedy v Regensburgu, Kiele a na anglických univerzitách v Keele a Oxforde.  V roku 1995 vstúpil k saleziánom a o rok neskôr začal teologické štúdia v Benediktbeuerne. V roku 1999 zložil doživotné sľuby a v roku 2001 bol vysvätený za kňaza. V roku 2003 dosiahol doktorát z filozofie na univerzite v Augsburgu.  Od roku 2003 do roku 2009 pôsobil ako profesor filozofie v Benediktbeuerne a v roku 2009 po obhajobe dizertačnej práce z filozofie a po habilitácii z dogmatiky sa stal riadnym profesorom dogmatiky a dogmatickej histórie. Posledné roky bol členom Komisie pre pastoráciu povolaní pri Biskupskej konferencii v Nemecku.

Stefan Oster prijme biskupskú vysviacku v passauskom Dóme dňa 24. mája 2014.

zdroj:www.infoans.org