V Homse zavraždený holandský jezuita páter Frans van der Lugt

V sýrskom meste Homs bol 7. apríla okolo 8. hodiny ráno zavraždený holandský jezuita páter Frans van der Lugt, ktorý žil uprostred nepokojov mesta. Ako uviedol páter Federico Lombardi SJ, generálny riaditeľ Vatikánskeho rozhlasu, podľa svedectva spolubratov 75-ročného pátra Fransa van der Lugta odviedli dvaja ozbrojení muži, ktorí ho bili a potom zabili dvoma výstrelmi do hlavy pred domom jezuitov v Homse. „Zomrel ako muž pokoja, ktorý chcel zostať s veľkou odvahou verný v situácii veľmi ťažkej a riskantnej pre sýrsky ľud, ktorému zasvätil dlhé roky svojho života a svoju duchovnú službu. Kde zomiera ľud, zomierajú s ním aj jeho verní pastieri. V tejto chvíli veľkého zármutku vyjadrujeme našu spoluúčasť v modlitbe, ale aj vďačnosť a hrdosť, že sme mali spolubrata takého blízkeho trpiacim, ktorý vydal svedectvo o Ježišovej láske až do konca,“ uviedol páter Lombardi.
(Zdroj: RV)

-sc-