Život v dynamike komunity

Každý človek, ak chce prežiť svoj život dobre, musí mať svoju víziu, svoj cieľ. Okrem vízie potrebuje, aby mal niečo, čo by mu pomáhalo nachádzať zmysel, niekoho, s kým sa o tom čo prežíva, môže deliť. A na to nám slúži aj komunita. Pomáha nám udržovať svoju víziu, aby sme ju žili v každodennom živote. Pomáha nám nielen udržať víziu, ale ju žiť v širšom kontexte. Pomáha nám byť v kontakte s tradíciou, ktorá nás formovala. Vyzýva nás ku konfrontácii s našou temnou stránkou. Vedie nás  k vernosti, nekompromisnosti  …

Ponúkame vám audiozáznam z prednášky na tému „Život v komunite“, ktorú mal p.Milan Bubák svd, na stretnutí vyšších rehoľných predstavených ženských reholí  v Smižanoch, dňa 21.marca 2014.