Nový film: Mlčanie

Film Mlčanie sa zakladá na rovnomennom románe japonského spisovateľa Shusaku Enda (1923-1996) z roku 1966. Situovaný je do prvej polovice 17. storočia a rozpráva príbeh portugalského jezuitského kňaza Sebastiãoa Rodriguesa. Dráma príbehu ukazuje vieru stojacu v protiklade k súcitu; mlčanie, o ktorom sa hovorí v názve diela, je mlčaním či ľahostajnosťou Boha tvárou v tvár bojom, ktoré vo svojom svedomí zvádzajú utláčaní.

„Mlčanie skúma vzťah medzi vierou, zradou a mučeníctvom. Kladie veľa zložitých otázok, ktoré budú pravdepodobne viesť k mnohým diskusiám o tajomstve zla, utrpenia, mučeníctva a mlčaní Boha, ale aj o povahe viery a súcitu.“  uviedol čílsky jezuita Antonio Delfau.

„Scorsese sa týmto filmom okrem iného snažil vysporiadať s otázkami, ktoré ho ako veriaceho človeka dlhé roky sprevádzali. A svojím spôsobom to boli aj moje otázky,“približuje svoj zážitok z premietania český jezuita Jiří Hebron. „Hlavní protagonisti sú vykreslení veľmi realisticky, bez puncu hrdinstva antických postáv. Najviac sa ma dotklo zobrazenie ľudskej nemohúcnosti tvárou v tvár krutosti. Dej je však tiež preniknutý ohromnou túžbou po živom Bohu, túžbou, ktorá všetko nebezpečenstvo prevyšuje. Napriek naturalisticky podanému násiliu ma upútala podmanivá atmosféra filmu, povedal by som ‚nemenná atmosféra‘, na ktorej ‚podklade‘ sa odohrávali scény človeku nepríjemné, ale aj úsmevné,“ vykresľuje Jiří Hebron.

„Je to pre mňa príbeh o ľudskej slabosti, strachu, bolesti a pochybnostiach vo viere, ale aj o ohromnej nádeji a túžbe, ktoré majú posledné slovo napriek všetkému neľudskému, čomu je divák vystavený. Je to príbeh, ktorý mi ponúka zrkadlo, do ktorého sa musím pozrieť, ak chcem byť úprimný sám pred sebou a tento pohľad ustáť,“ zveruje sa český jezuita. „Keď som prichádzal na univerzitu, kde sa film premietal, vítali ma úsmevy spolubratov a živé, hlasné rozhovory plné humoru. Aký však kontrast po ukončení projekcie. V priestore zavládlo ticho s občasnými skromnými komentármi a letmými pohľadmi, pokusy o úsmev zjavne zasiahnutých divákov, „uzatvára Jiří Hebron.

„Mlčanie je intenzívny a silný film, ktorý človeka nenechá ľahostajným. Nie je to žiadny hrdinský epos, naopak vo mne vyvolal veľa otázok a neistôt. Nerozpráva o svetlej stránke dejín jezuitov. Je pravda, že veľa jezuitov dalo svoj život pre vieru v Japonsku, ale v tomto filme vidíme tú druhú stranu, príbehy tých, ktorí nenašli silu na to, aby podstúpili mučeníctvo. Je to teda film o ľudskej slabosti a o mlčaní Boha ako aj o hlbokých duchovných skúsenostiach,“ opisuje ďalší z účastníkov rímskej projekcie, mladý diakon Duarte Rosado, jezuita z portugalskej provincie. „Otázky, ktoré film na záver kladie, sa jednak týkajú utrpenia a toho, čo to znamená nájsť Boha vo vlastnom utrpení a v utrpení druhých, a jednak sa obracajú k mojej vlastnej viere: ‚Ako je pevná? Čo by mohlo znamenať mlčanie Boha v mojom živote? Ako prijať svoju slabosť? Ako sa zbaviť predstavy, že moja viera je neotrasiteľná? ‚Existujú pekné príbehy o viere, ale Scorseseho film nie je jedným z nich. Povedal by som, že nie je ľahké sa na tento film pozerať, ale práve preto stojí za to ho vidieť,“ dopĺňa portugalský jezuita.

V úlohe protagonistu filmu, portugalského jezuitu Sebastiãna Rodriguesa, vystupuje mladý americký herec Andrew Garfield, ktorý sa preslávil predovšetkým ako predstaviteľ Spidermana. Jeho spoločníka na misijnej ceste Francisca Garrupeho hrá Adam Driver, ktorého filmový diváci poznajú z Hviezdnych vojen (Sila sa prebúdza). Formácii oboch hercov sa venoval americký jezuita a spisovateľ James Martin, ktorého režisér prizval k natáčaniu ako odborného poradcu. Garfield Martina požiadal o možnosť vykonať si sedemdňové ignaciánske duchovné cvičenia. Vykonal si ich v novembri 2014 v jezuitskom centre spirituality sv. Beuna v severnom Walese. Keď sa o tom dozvedel jeho herecký kolega Adam Driver, požiadal aj on o túto možnosť a o dva dni neskôr sa pripojil ku Garfieldovi.

„Aj keby som mal na prípravu na túto úlohu desať rokov, nebolo by to dosť,“ uviedol Garfield pre New York Times. „Jezuitská duchovnosť ma veľmi zaujala. Na duchovných cvičeniach keď kráčate s Ježišom, hovoríte a modlíte sa s ním a tiež s ním trpíte. A je to zničujúci pocit, vidieť, ako niekto môže s niekým, kto bol vaším priateľom a koho milujete, tak brutálne zaobchádzať, „približuje svoju skúsenosť z ignaciánských duchovných cvičení Andrew Garfield.

Tretieho z protagonistov filmu stvárnil Liam Neeson, ktorý si jezuitského kňaza zahral už v roku 1986 v známom filme o pôsobení jezuitských misionárov v Južnej Amerike, Misia.

Na európske plátna sa film Mlčanie, o ktorom Scorsese sníval už od roku 1989, dostane po Novom roku.

Monika Skalová

Zdroj: jesuit.cz

 

https://svetkrestanstva.postoj.sk/19281/scorsese-natocil-drsny-film-o-jezuitoch-v-japonsku