Saleziánske kilo pomohlo dvesto rodinám v núdzi

Pred Vianocami sa v Bardejove uskutočnila tradičná dobrovoľnícka zbierka pre ľudí v núdzi pod názvom Saleziánske Kilo. Dobrovoľníci zbierali od ľudí darované potraviny, ktoré rozniesli do sociálne slabých rodín.

Saleziáni pôsobiaci v Bardejove a mladí animátori pripravili v spolupráci s Rímskokatolíckym farským úradom sv. Egídia, Gréckokatolíckou cirkvou a Evanjelickou cirkvou ďalší ročník tejto predvianočnej štedrej aktivity. Dobrovoľnícke Saleziánske kilo oslovilo aj tento rok stovky Bardejovčanov, ktorí neváhali a darovali ľuďom v núdzi niečo zo svojho nákupu. „Z vyzbieraných 6 ton potravín sme pomohli 200 rodinám v núdzi, aby mohli mať o čosi bohatšie Vianoce“, povedal dobrovoľník Martin Šmiľňák.

Nadšenie a obetavosť pri tejto zbierke prejavilo 70 dobrovoľníkov, ktorí sa do zbierky zapojili nad rámec svojich povinností. „V podstate sa dobrovoľníkmi stali ľudia z celého bardejovského okresu, keďže sa pri zbierke vyzbieralo 6 ton potravín, tak sa do samotnej zbierky muselo zapojiť niekoľko tisíc ľudí“, dodal Šmiľňák.

Saleziánske kilo spojilo tisíce ľudí už po deviaty raz, aby mohli prejaviť svoju štedrosť a dobro voči tým, ktorí to najviac potrebujú.

-msk-