Na európske plátna sa dostáva nový film o jezuitskej misii v Japonsku

Krátko pred Vianocami, v piatok 23. decembra, bol vo vybraných kinách v Spojených štátoch premietnutý nový historický veľkofilm amerického režiséra Martina Scorseseho Mlčanie, ktorý približuje pôsobenie jezuitských misionárov v Japonsku v čase prenasledovania kresťanov na začiatku 17. storočia.

Film Mlčanie sa zakladá na rovnomennom románe japonského spisovateľa Shusaku Enda (1923-1996) z roku 1966. Situovaný je do prvej polovice 17. storočia a rozpráva príbeh portugalského jezuitského kňaza Sebastiãoa Rodriguesa, ktorý bol spoločne s jedným zo svojich spolubratov poslaný do Japonska, aby slúžil tamojším katolíkom, kruto prenasledovaným japonským režimom. Súčasne má tiež zistiť, čo sa stalo s ich niekdajším učiteľom a spolubratom z portugalskej provincie Cristovaom Ferreirom, o ktorom sa povráva, že sa na mučidlách zriekol svojej viery.

Dráma príbehu ukazuje vieru stojacu v protiklade k súcitu; mlčanie, o ktorom sa hovorí v názve diela, je mlčaním či ľahostajnosťou Boha tvárou v tvár bojom, ktoré vo svojom svedomí zvádzajú utláčaní.

„Otázky, ktoré film na záver kladie, sa jednak týkajú utrpenia a toho, čo to znamená nájsť Boha vo vlastnom utrpení a v utrpení druhých, a tiež sa obracajú k mojej vlastnej viere: Ako je pevná? Čo by mohlo znamenať mlčanie Boha v mojom živote? Ako prijať svoju slabosť? Ako sa zbaviť predstavy, že moja viera je neotrasiteľná? Existujú pekné príbehy o viere, ale Scorseseho film nie je jedným z nich. Povedal by som, že nie je ľahké sa na tento film pozerať, ale práve preto stojí za to ho vidieť, “ povedal o filme portugalský jezuita Duarte Rosado .

Na európske plátna sa film Mlčanie, o ktorom Scorsese sníval už od roku 1989, dostane po Novom roku.

-msk-