O prítomnosti medzinárodných sestier v USA budú hovoriť v Ríme

Dňa 4. mája 2017 sa stretávajú v Ríme na pôde Konferencie generálnych predstavených ženských reholí zástupcovia mužských a ženských reholí s medzinárodným pôsobením, predstavitelia niektorých vatikánskych dikastérií a katolíckych organizácií. Dôvodom ich stretnutia je prezentácia sociologickej štúdie Medzinárodné sestry v USA. Táto štúdia je realizovaná spoločnosťami Trinity Washington University a Výskumného centra pre apoštolát (CARA).

Spomínanú štúdiu o rehoľných sestrách, ktoré sa nenarodili v USA, ale v súčasnosti tam študujú, pracujú alebo vykonávajú svoje poslanie, pripravila skupina vedeckých pracovníkov pod vedením sociologičky sr. Mary Johnson s podporou nadácie GHR.

Zo štúdie vychádza, že v USA žije 4000 rehoľných sestier, ktoré sa nenarodili v USA, ale pochádzajú z viac ako 83 krajín zo všetkých piatich kontinentov. Najviac sestier prichádza z Ázie a hneď po nej je Európa. „Medzinárodné sestry“ majú vekový priemer 58 rokov, kým sestry severoamerické majú vekový priemer 70 rokov. Väčšina sestier má vysokoškolské vzdelanie.

Tento jav je rozvíjajúcou sa realitou a má dopad na formáciu aj inštitúcie vo vnútri Cirkvi, nielen rehole.

Štúdia sa zakladá na aktuálnej realite USA, ale veľa výziev a ťažkostí je spojených s fenoménom rehoľnej migrácie, čo sa netýka len rehoľného života v USA, ale je to spoločná téma aj pre rehoľníkov a rehoľníčky iných krajín.

Nie je náhoda, že v orientačných líniách Nové víno do nových mechov, ktoré boli zverejnené Kongregáciou pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života, sa medzi dôležité výzvy súčasnosti ako aj budúcnosti rehoľného života uvádza mulitkulturalizmus a medzinárodnosť rehoľných komunít.

Ťažkosti, ktoré „medzinárodné sestry“ zažívali presunom, sú veľmi podobné tým, ktoré sú prítomné v aktuálnom fenoméne migrácie, kým iné sú zase špecifické. Prijatie a podpora, ktorá sa im v krajine dostane, sú veľmi hodnotným ľudským zdrojom pre mnohé z nich.

„Keď som prišla na letisko,“ uvádza jedna z opýtaných rehoľníčok, „videla som ženu, ktorá mi mávala papierom, na ktorom bolo napísané ‚vitaj‘. A potom som stretla ďalšie spolusestry. Prijali ma a povedali mi: ‚Vieme, že si tu sama, a budeme robiť všetko preto, aby si sa cítila ako doma.‘ A tak som sa cítila od začiatku.“

„Závery tejto štúdie sú ovocím spolupráce,“ hovorí sr. Mary Johnson. „Používala som metódu výskumu, ktorá obsiahne čo najviac rehoľníčok v USA, počúvala som hlasy sestier, ktoré boli ochotné poskytnúť rozhovor alebo sa do výskumu zapojili cez skupinové diskusie, aby som lepšie pochopila ich potreby, poznala ich prínos pre rehoľný život, nádeje a nový život, ktorý prinášajú do Cirkvi a spoločnosti. Výsledkom je štúdia s kvantitatívnou a kvalitatívnou analýzou výskumu,“ zhrnula sr. Mary.

Pohyb „medzinárodných sestier“ je pravdepodobne tvár rehoľného života dnes, čo okrem problémov prináša aj vzácnu príležitosť žiť život v rozdielnosti a podporovať medzirehoľnú solidaritu rehoľníčok.

Otázkami pohybu „medzinárodných sestier“, napr. aký má tento pohyb dopad na život komunity, formácie, na rehoľné inštitúty a poslanie, sa bude zaoberať na spomínanej prezentácii štúdie 50 pozvaných hostí.

„Samozrejme, fenomén ‚medzinárodných sestier‘ nie je výlučný len v USA, teda nie je nový. Sestry sa stále presúvali a prechádzali cez hranice svojho národa, aby ohlasovali evanjelium vo vernosti svojej misionárskej charizme. Ale teraz sa ukazujú nové paradigmy spojené s rehoľnou migráciou, ako nové víno, ktoré potrebuje nové mechy,“ povedala Kathleen Mahoney z nadácie GHR.

Sociologická štúdia bude k dispozícii v angličtine a španielčine. Od 8. mája bude na www.uisg.org k dispozícii aj materiál z prezentácie štúdie.

foto: globalsistersreport.org

-msk-