Sekulárne inštitúty sa stretli v Žiline

V sobotu 7. októbra 2017 sa u sestier františkánok v Žiline uskutočnilo pravidelné stretnutie Konferencie sekulárnych inštitútov na Slovensku.

Okrem zdieľania a zhodnotenia všetkých aktivít za uplynulé polročné obdobie účastníci schválili text listu Kongregácii inštitútov zasväteného života a spoločností apoštolského života, v ktorom ďakujú za schválenie Konferencie sekulárnych inštitútov na Slovensku a referujú o aktivitách od roku 2015. Zároveň si pripomenuli úlohy do budúcna, najmä byť „prorokmi“ pre dnešnú spoločnosť, ako k tomu vyzýva aj list biskupom pri príležitosti 70. výročia apoštolskej konštitúcie Provida Mater Ecclesia.

TK KBS informovala Mária Dravecká
Foto: TK KBS
-fc-