Ocenená misionárka Laura Girotto

Saleziánka Laura Girotto dostala 5. apríla  v talianskom meste Pescina medzinárodné ocenenie I. Siloneho.

Doteraz cenu Ignáca Siloneho získali iba dve ženy – v roku 1991 nemecká spisovateľka Luisa Rinser za dielo Denník z väzenia a za rozsiahlu literárnu tvorbu zameranú na obranu občianskych a ľudských práv, a v roku 1998 Luce dʼEramová za jej celé vynikajúce dielo kritických esejí. Sr. Laura v deväťdesiatych rokoch založila misiu Kidane Mehret di Adwa na úpätí etiópskych hôr, ktoré videli rozplynúť sa koloniálne ambície mladého talianskeho kráľovstva. Spolu s novinárom Niccolòm dʼAquinom je autorkou knihy Modrý stan. V Etiópii so zbraňami solidarity. Výťažok z jej predaja bol celý prevedený na účely asociácie Amici di Adwa Onlus, ktorá zastrešuje saleziánsku misiu Kidane Meheret di Adwa.

Táto kniha predstavuje skúsenosť solidárneho života sr. Laury, založeného na konkrétnej a plodnej aktívnej pomoci. Mnohým chudobným etiópskym ženám pomohla nadobudnúť potrebné pracovné spôsobilosti a kvalifikáciu, ktoré im postupne umožnili získať povedomie o vlastných právach a opätovné osvojenie si vlastnej dôstojnosti. Sú to ciele, ktoré plne zodpovedajú ideálu a cieľom medzinárodnej ceny Siloneho.

Sr. Laura po prijatí tejto správy povedala: „S veľkou cťou a vďačnosťou prijímam túto dôležitú cenu, ktorá mi bola udelená a ktorú túžim zdieľať s priateľmi, ktorí toľké roky spolupracujú s misiou a realizujú projekt, ktorý sa na začiatku zdal neuskutočniteľný.“ A dodala: „Vyžaduje to od nás enormnú odvahu byť otvorení pre nádej. Možno je to výzva kúsok bláznivá, pretože dúfať znamená veriť v nemožné.“ Svoje slová oprela o učenie pápeža Františka, vyjadrené v nádhernej vete: „Nenechajme si ukradnúť nádej!“

(zdroj: www.cgfmanet.org)

-ms-