Kňazstvo. Spiritualita a služba – súčasné výzvy

Hodnotná kniha o kňazstve od známeho poľského jezuitu P. Józefa Augustyna. Ako prezrádza aj jej podtitul, venuje sa súčasným výzvam kňazskej služby – ako prežívať dnes dar kňazstva a ako ním slúžiť.

Pozýva k nielen novej reflexii nad darom Kristovho kňazstva, ale aj k jeho zodpovednému uskutočňovaniu. Autor sa v nej venuje aj týmto témam: kňazská identita, kňazská modlitba a služba, katechéza, práca s mládežou, čistota kňazského srdca, seminár je prípravou na kňazstvo, problém sexuálneho zneužívania, exkňazi – spytovanie svedomia pre Cirkev, a nakoniec vydáva aj svoje osobné svedectvo o prežívaní kňazstva. Kniha ma výrazný formačný nádych. Môže byť vhodnou pomôckou pri osobnej či spoločnej kňazskej formácii.

Józef Augustyn, Kňazstvo. Spiritualita a služba – súčasné výzvy. Redemptoristi – Vydavateľstvo Misionár, Michalovce 2013.

Metod Lukačik

Knihu Kňazstvo si môžete zakúpiť v kníhkupectve Zachej.sk.