Odkaz pápeža Františka dominikánom na generálnej kapitule

Kázanie, svedectvo, láska. To sú tri hlavné body príhovoru pápeža Františka, ktorý dnes ráno vo Vatikáne prijal účastníkov Generálnej kapituly dominikánov. Rehoľa kazateľov si v tomto roku pripomína 800. výročie od svojho založenia. 276. generálna kapitula sa začala v piatok 15. júla a potrvá do zajtra, 5. augusta v kláštore sv. Dominika v Bologni.

Svätý Otec pozdravil na úvod stretnutia magistra rehole Fra Bruna Cadorého a všetkým poďakoval za „významný prínos pre Cirkev a za spoluprácu s Apoštolskou stolicou, ktorú [rehoľa] vo vernom duchu služby udržiavala od svojich začiatkov až po dnešok“. V súvislosti s okrúhlym výročím ďalej povedal:

„Táto osemstoročnica nás pozýva pripomenúť si mužov a ženy viery (…), ktorí niesli Božie pohladenie a nehu kdekoľvek, obohacujúc Cirkev a ukazujúc nové možnosti uživotňovania Evanjelia prostredníctvom kázania, svedectva a lásky: troch pilierov, ktoré posilňujú budúcnosť Rádu, udržujúc sviežosť zakladajúcej charizmy“.

Pápež František na úvod svojho príhovoru pripomenul, že zakladateľ rehole sv. Dominik hovorieval: «Najprv kontemplovať, potom vyučovať». Ako ďalej vysvetlil, pri zameraní sa na kázanie, na to, aby sme mohli evanjelizovať, musíme dovoliť Bohu, aby nás najskôr evanjelizoval on:

„Bez silného osobného spojenia s ním, môže byť kázeň naozaj perfektná, veľmi premyslená, dokonca obdivuhodná, ale nedotkne sa srdca, ktoré má zmeniť. Vážne a vytrvalé štúdium teologických matérií je rovnako nevyhnutné, ako všetko to, čo nám dovoľuje priblížiť sa k realite a načúvať Božiemu ľudu. Kazateľ má kontemplovať Slovo a tiež kontemplovať ľud, ktorý dúfa, že bude pochopený (porov. Evangelii gaudium, 154)“.

Druhým významným znakom dobrého kazateľa je, podľa slov Svätého Otca,svedectvo. Na tomto mieste použil úryvok z Písma o Mojžišovi, ktorý si pred horiacim krom musel vyzuť sandále. Aj sv. Dominik sa preslávil tým, že chodieval evanjelizovať bosý:

„Dobrý kazateľ si je vedomý toho, že sa pohybuje na svätej zemi, lebo Slovo, ktoré so sebou prináša, je sväté a tí, ktorí ho prijímajú, sú nimi tiež. Veriaci nielen že potrebujú prijať Slovo v jeho celistvosti, ale tiež zakúsiť svedectvo života toho, kto o ňom káže (porov. Evangelii gaudium, 171). Svätí dosiahli veľkého ovocia preto, lebo svojím životom a misiou hovoria jazykom srdca, ktorý nepozná bariéry a je pre všetkých zrozumiteľný“.

Na záver pápež František dominikánom predložil tretí pilier dobrého kazateľa, ktorým je láska. Lebo bez lásky, vysvetlil Rímsky biskup, „budete spochybňovaní a podozriví“:

„Je to Kristovo telo, živé a trpiace, ktoré volá na kazateľa a nenechá ho na pokoji. Krik chudobných a vylúčených prebúdza a dáva chápať súcit, ktorý mal Ježiš s ľuďmi (Mt 15,32) (…). V stretnutí so živým telom Krista sme evanjelizátormi a znovu získavame vášeň, aby sme boli kazateľmi a svedkami jeho lásky; a oslobodzujeme sa od nebezpečného pokušenia, tak aktuálneho dnes: [pokušenia] gnosticizmu“.

Dominikáni si tento rok tiež volia nového najvyššieho predstaveného, teda magistra rehole na šesťročné obdobie. Slovenskú dominikánsku provinciu na zhromaždení v Bologni zastupuje jej provinciál Reginald Adrián Slavkovský.

Zdroj: RV -ej-