Saleziánky pripravujú slávnosť prvých sľubov

Začiatok augusta je pre sestry saleziánky významný. Na výročie posviacky Baziliky Panny Márie Snežnej, ktoré si dnes v Cirkvi pripomíname. prvé sestry Inštitútu dcér Márie Pomocnice zložili svoje rehoľné sľuby práve v tento deň 5. augusta 1872 v talianskom Morneze. Odvtedy je u sestier tradíciou, že mnohé z nich skladajú práve v blízkosti tohto sviatku rehoľné sľuby. Po prvý krát v histórii slovenskej provincie budú sláviť skladanie prvých sľubov dvoch noviciek so sestrami česko – litovskej provincie, ktorých novicka prežila noviciát na Slovensku. Svätá omša s obradom prvých sľubov sa bude celebrovať 6. augusta 2016, na slávnosť Premenenia Pána o 11.00 hod. vo Farskom kostole v Šamoríne.

Celosvetový Inštitút dcér Márie Pomocnice má 12.800 sestier v 94 národoch na všetkých piatich kontinentoch. Na Slovensku pôsobí 85 sestier v 15 komunitách. Pokračujú v spiritualite svojich zakladateľov dona Bosca a Márie Dominiky Mazzarellovej, aby pre mladých a s mladými odpovedali  na nové výzvy pre zmysluplný život vo všetkých jeho dimenziách.

-ms-