Odpoveď na Božie volanie je podľa saleziána M. Žáka jednoduchá, no nie je ľahká

Odpoveď na Božie volanie je podľa saleziána Michala Žáka jednoduchá, no nie je ľahká. Ako povedal v rozhovore pre Tlačovú kanceláriu KBS, aj na základe rozhovorov s rovesníkmi z jeho generácie mileniálov si uvedomuje, že akonáhle človek započuje (to, čo neskôr dešifruje a úprimne si dovolí priznať ako) Božie pozvanie, objaví v sebe odpor a súbor prekážok, ktorým dáva v dobrej a zbožnej vôli za dôvod, prečo sa určite nevybrať cestou zasväteného života. „Vtip je v tom, že väčšinu prekážok si tam človek vymýšľa a dáva sám,” povedal.

Salezián Michal Žák zložil prvé rehoľné sľuby minulý rok v lete. V súčasnosti študuje filozofiu v ponoviciáte v Žiline, teda patrí do kategórie čerstvej odrody tesne po prvých sľuboch. „Inštitucionálne som pomerne krátko v teréne. Nateraz osobne pre mňa zaujímavým a ilustrovateľným je obdobie od prvej „myšlienky na duchovné povolanie“ cez roky rozlišovania povolania počas štúdia na strednej a vysokej škole až po vrastanie do prvých formačných a skúšobných rehoľných etáp. Ak si pomáhame obrazom kráčania a chôdze, prirovnal by som to u seba k opatrnému skúšaniu si obuvi pred cestou do močaristého pralesa,” uviedol Michal Žák.

Hoci každé prirovnanie pokrivkáva, zamilovanie je podľa neho zrozumiteľná analógia k ceste za rehoľným povolaním. „Rozdiel je v tom, že v zamilovaní k človeku druhého „vidíš“ a pri vzťahu s Bohom „nevidíš“, hoci keď si dovolíš vytvoriť priestor na počúvanie, zistíš, že sú ti k dispozícií iné zmysly,” objasňuje Michal.

Za povolaním podľa mladého saleziána nemôže stáť človek, lebo nadšenie z kohokoľvek rýchlo vyexpiruje. Upozornil, že odzbožstenie akéhokoľvek idolu môže byť tá najpozitivnejšia skúsenosť, pri ktorej sa dá uvedomiť, že idol je „iba“ človek a nie je Boh. „Na začiatku sa však môže prežívať inšpirácia z príbehu týchto osobností. Ja mám v tomto veľké šťastie na veľkorysé osoby, cez ktoré som si uvedomil veľa príťažlivých čŕt povolania do rehoľného zasväteného života (zdôrazňujem rehoľného, lebo v rámci rokov rozlišovania som sa v sebe stretol s otázkou, či ma Pán Boh nepovoláva do nejakej zo zasvätených foriem sekulárnych inštitútov). Tento žáner vzorov je pre nás mladých ľudí dôležitá i citlivá téma,” povedal Michal Žák s tým, že sú to osoby, ktoré môžu zjavovať otváranie sa Bohu Otcovi. Zrelá osobnosť – i v prípade, že je zároveň duchovným sprievodcom alebo sprievodkyňou – pomôže podľa neho mladému človeku načúvať, „štelovať“ antény, na ktorý sa môže chytať signál od Zdroja.

V noviciáte pri teológii povolania sa snažili vyhnúť všetkým „teóriam predurčenia“ či vnímania hodnoty jedného povolania na úkor druhého. To narobilo v dejinách Cirkvi podľa Michala Žáka vždy veľkú šarapatu. Pri spoznávaní zasväteného života nám stále bol nasmerovaný pohľad na najzákladnejšie povolanie – rozoznať, že som milovaný Bohom a že som povolaný milovať. Všetko ostatné, je už „iba“ odpoveďou na toto povolanie,” uviedol.

Salezián Žák si nemyslí, že človek potrebuje nejaký zvláštny zmysel, aby počul Božie volanie. „Myslím si že nie v tom zmysle, že by ten „zmysel“ niektorí špeciálni ľudia mali a iní nie. V perspektíve všeobecného povolania do svätosti svätý Don Bosco, svätá Terézia z Ávily, blahoslavený Pier Giorgio Frassati, či blahoslavený Carlo Acutis neboli o nič viac omilostenejší, ako sme my tu teraz v roku 2021. Prirovnal by som to opäť k anténe. Signál a frekvencie vo vzduchu lietajú od samého počiatku dejín. Ak si dovolím nainštalovať anténu, tak je možné, že ten signál zrozumiteľne zachytím, hoci treba rátať s tým, že i frekvencie nepriateľských vojsk si budú snažiť vydobiť éter,” povedal Michal, podľa ktorého sa toho netreba zľaknúť.

Jedna vec je podľa neho povedať Bohu svoje „áno“, druhá vec je realizovať ono „áno“. „Vzhľadom na to, že človek vstupuje do nejakého určitého cirkevného kontextu, tak závisí aj od odpovede inštitúcie, či a kedy adepta príjme. Naša generácia dnes je sprevádzaná po opatrných etapách. Hoci myšlienky na duchovné povolanie prišli ku koncu strednej školy, prvé rehoľné sľuby som skladal po približne 10 rokoch,” konštatoval.

V rehoľnom spoločenstve saleziánov, v ktorom žije Michal, ide pri mladých adeptoch povolania o dlhoročnú prípravu. Vzhľadom na to, že práca na tomto poli si vyžaduje predovšetkým odbornosť a kvalitu, tak stojí i nemalú časť finančných prostriedkov na jednotlivca prechádzajúceho viacerými študijnými etapami doma i v zahraničí. „Zhodou okolností v tieto dni spúšťame kampaň na finančnú podporu mladých saleziánov vo formácií. Obdobnú kampaň zbierania finančných prostriedkov na formáciu svojich mladých členiek spustili pred niekoľkými mesiacmi i naše rehoľné sestry saleziánky. Dôležitým míľnikom na našej ceste sú večné rehoľné sľuby, kedy človek verejne prejaví pred spoločenstvom Cirkvi rozhodnutie nasledovať Krista vo forme sľubov chudoby, poslušnosti a čistoty, tak ako sa to uvádza v saleziánskych rehoľných stanovách a pravidlách života,” dodal Michal Žák. 

V utorok Cirkev slávi sviatok Obetovania Pána, ktorý je spojený s Dňom zasväteného života. Pri tejto príležitosti TK KBS urobila viacero rozhovorov s rehoľníkmi.

Foto: Bianka Masničáková