Odpustová slávnosť bl. Anny Kolesárovej vo väznici v Sučanoch

V máji 2019 bola v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Sučanoch požehnaná kaplnka bl. Anny Kolesárovej. Prvýkrát od zriadenia tejto kaplnky v ženskej väznici sa tam konala dňa 20. novembra 2019 odpustová slávnosť. Odsúdené ženy privítali medzi sebou túto výnimočnú mladú ženu, keďže v ten deň bola v ich kaplnke nainštalovaná jej relikvia.

Sláveniu predsedal generálny vikár Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky (ZVJS) mjr. Mons. ThLic. Bartolomej Juhás, SDB. Ten v homílii vyzdvihol úlohu ženy-matky a že aj v prípade bl. Anny by sme mali oslavovať mamu i otca tejto blahoslavenej, ktorí ju dobre vychovali. Už ako desaťročná prevzala v dome ženské práce a aj veta, ktorú jej povedal  otec, aby vojakovi niečo pripravila, ukazuje jej zručnosť v kuchyni napriek tak nízkemu veku. V homílii kazateľ  povedal: „Anka sa zachovala správne. Všetky ženy na ňu môžete byť hrdé! Zverujte jej svoje dievčatá,“ a dodal: „To nevadí, že ste tu. Dobro môžete robiť všade.“

V tento deň mali v ústave v Sučanoch pracovno-formačné stretnutie kňazi slúžiaci v ZVJS vo väzniciach na Slovensku na tému pastorácie Rómov. O to slávnostnejšia bola táto udalosť za účasti šiestich kňazov i troch rehoľných sestier, ktoré tam pravidelne vykonávajú ako dobrovoľníčky duchovnú službu.

Františka Čačková, OSF
Foto: ZVJS Sučany