Rehoľný život v 21. storočí

Rehoľný život v 21.storočí je témou 93. semestrálneho stretnutia Únie generálnych predstavených mužských reholí (USG), ktoré sa bude konať v Ríme v dňoch od 27. do 29. novembra 2019.

Prvý deň nadviaže na niektoré témy, ktoré zazneli na májovom zhromaždení, potom bude nasledovať príhovor kanadského kardinála s českými koreňmi Michaela Czernyho o nedávnej synode. Počas druhého dňa sa účastníci zhromaždenia pokúsia prehĺbiť hlavnú tému zhromaždenia spolu s mladými rehoľníkmi a rehoľníčkami o aktuálnej situácii zasväteného života.

Nakoniec, teda v posledný deň stretnutia, je naplánovaná audiencia u Svätého Otca Františka. „Bude to vynikajúca príležitosť vyjadriť mu svoju blízkosť a podporu, a súčasne chceme počúvať jeho slová, ako pastiera všeobecnej Cirkvi“, tvrdí páter Arturo Sosa Abascal, generálny predstavený jezuitov a predseda Únie generálnych predstavených.

Štefan Turanský, SDB