Oheň, krst a pokoj…

Kríž zo San Damiána ukazuje Krista na kríži, no už ako víťaza nad zlobou hriechu. Symbolika zobrazenia sa mi zdá zhodná s tým, čo počujeme v evanjeliu dnešnej nedele. Ježiš je pripravený zo svojho vnútra vydať – z celého hrdla vydýchnuť oheň svojho Ducha (preto má krk široký, lebo ním Duch vychádza). Úzkosť, ktorú v dnešnej stati popisuje, naplno prežil na kríži, pri krste krvou. Krv spolu s vodou, vytekajúce z jeho boku, sú aj krstným prameňom tých, ktorí pri ňom v kríži zostávajú. Preto vidíme, ako voda s krvou dopadajú na učeníka Jána, stojaceho blízko spolu s Máriou, Ježišovou matkou. Z Krista, Jána, Márie, ba zo všetkých postáv, ktoré ešte môžeme na výjave vidieť, vyžaruje víťazný pokoj.

Aký oheň, aký krst a aký pokoj si volíme?

Na Svetové dni mládeže do Krakova sme sa vybrali v malej skupine na bicykloch. Hlbokou skúsenosťou sa pre nás – štyroch pútnikov – stalo prijatie v rodine, ktorú sme najprv spoznali ako číslo „37“. V dobe, keď sa cudzích prišelcov väčšinou bojíme, nás privítali so starosťou, či sa nám niečo zlé nestalo, keď sme dorazili o deň neskôr, ako to mali sľúbené. Najmladšia v rodine sa s obavami pýtala, kde sme; traja súrodenci zdieľali jednu izbu, aby sme my hostia mali dosť priestoru; jednota vzťahov nás vtiahla do spoločného prežívania chvíľ pri jedle, zábave s loptou na dvore i pri spoločenej modlitbe.

Uvedomujem si, že sme to my, ktorí si volíme.

Volíme si, či zostaneme v ohni strachu z toho, čo príde, a z tých, čo prichádzajú, alebo sa zapálime plameňom Ducha, ktorého tomuto svetu a jeho výzvam posiela Ježiš. Volíme si, či radostne prijmeme nároky viery, ktoré nám často uberú vonkajší priestor na uplatňovanie seba, ale privádzajú nás k hlbšiemu naplneniu nášho života pri jeho dávaní do služby iným. Volíme si, či budeme budovať svet, v ktorom chceme pokoj udržať predovšetkým hranicami postavenými na vonkajších kritériách, alebo získame pokoj zjednotenia s Kristom, ktorý ľudí napĺňa a spája v akejkoľvek situácii, ktorá príde.

br. Ján Macej, kapucín