Pápež navštívil v Ríme Komunitu sv. Jána XXIII. na záchranu žien z prostitúcie

Svätý Otec František navštívil 12. augusta v Ríme Komunitu sv. Jána XXIII. založenú kňazom Orestem Benzim na záchranu žien z moderného otroctva. Pri návšteve, na ktorú zavítal o piatej popoludní, sa stretol s dvoma desiatkami žien vyslobodených z okov prostitúcie. V komunite s priemerným vekom 30 rokov je 7 žien pôvodom z Nigérie, 6 z Rumunska, 4 z Albánska a ďalšie z Tuniska, Talianska a Ukrajiny. Všetky si nesú následky vážneho násilia z minulosti a Komunita  sv. Jána XXIII. im tak zabezpečuje chránený režim.

Pri návšteve domu, ktorý sa nachádza v severnej oblasti Ríma, pápeža sprevádzal vedúci Komunity sv. Jána XXIII. Giovanni Paolo Ramonda spolu s duchovným asistentom, dvoma terénnymi pracovníkmi a vedúcou zariadenia.

Dnešný piatok sa tak zaradil medzi tzv. „piatky milosrdenstva“, ktorými pápež František dáva najavo, že Svätý rok milosrdenstva je pozvaním pre každého kresťana priblížiť sa k trpiacim a konkrétnym skutkom im dať pocítiť, že Boh ich miluje.

Zdroj: Rv; -jb-

foto wikipedia: Don Oreste Benzi, zakladateľ komunity Jána XXIII.